امروز: سه شنبه 05 تير 1403
  طراحی سایت
جستجو:

اتحادخبر: اگر به دنبال داستانی کوتاه، طنز و آموزنده هستید، "شاگرد زرنگ و استاد خنگ" را از دست ندهید. این داستان جذاب، تقابل هوش و حماقت را به تصویر می‌کشد و درس‌های زندگی ارزشمندی را به شما می‌آموزد. حکایت زیر داستان پندآموزی است که به ما درس زندگی در قالب طنز می‌دهد. حکایت شاگرد زبر و رزنگ و استاد به اصطلاح همه چیزدان داستان ...

 

ارسال شده حدود 24 روز پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحاد خبر- دی هلیهو: وَرِسادُم یه دس نمازی گرُفتُم وُ بالیشته ورداشتُم نهادم شی مُهرُم که نماز بخونُم اُما هَمی که سرمه بردُم دومن سی سجده، دوارته همو بو خاشو، اُومِه تو پوزُم.. ایسو بعدِ ئی همه سال، میخوام صُوا پس صُوا که آهو خوش و میرَش و بچه بارَلِش میان خونِی دِی بواش سی عیددیدنی، پاکته بدُمِش...

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحاد خبر- خان: هنوز  عید مبارکی از دهانِ خرد شده یِ ما تویِ هوا پخش نشده بود که محمدو گفت: "دوازده ساعتِ روزِ خدا را از تو گرفته بودند که درست، همین الان که می خواستم کپّه ام را بگذارم غَرو غَرو زنگ می زنی؟!" حدود ساعت ۱۲ ظهر بود که ولدِ خلف پیغام رساند که عمو محمد، دربِ منزل، چشم به راه توست. تا خواستم دمپایی را نوکِ پا بیندازم و بروم پیشواز....

ارسال شده 3 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحادخبر - خان :پسرِ بزرگ جوَر: ناظر و کارشناسِ انتخابات: تویِ مجلسِ فاتحه نشسته ام. نگاهم یک باره سُر می خورد روی عکسِ مرحوم. دلم می سوزد برای جوانی اش. برای پدرش که کارگر بود و از بوقِ سگ تا ناله یِ شغال حمّالی می کرد و همیشه یِ خدا هشتش گروِ نهش بود.تمام آرزویش این بود که: "شکمِ خانواده اش سیر باشد، سقفی بالایِ ...

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحاد خبر- دی هلیهو: گفتُم ریم سفید. یعنی شیغُلومِ بدوَخت و باقی آدملِ کیچه، ایسو ایسونَل بُیَد میوِی کِرمو بُخارِن!؟ گفت ها ! گفتُم نپِه چه کنِن ئی بیزونَل!؟ گفت دس خوشونه. میتَرِن نِرِن سر دکونِ فَرزو. میتَرِن تا جِنسَلِ دکونشه مرغوب نِکِردِه، چی وَش نِسونِن. میتَرِن کم مَحَلی وَش کُنِن و ایقه نِرِن وَرِش تا خوش دکونِشِه تعطیل کنه!...

ارسال شده 4 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحاد خبر - خان : چوب دستیِ پیرمرد پیش از قیافه ی زوار در رفته اش، سرِ کوچه پیدا می شد. چراغ عمرش پِت پِت می کرد. صورتش خطمخالی شده بود. پاهایش را مثل دو تایرِ تاب برداشته لَخ لَخ می کشید و دم غروب می رفت به سمتِ مسجد. تا چشمِ پسرِ سید شریف می افتاد به پیرمرد. فریاد می زد:"نمکه! نمکه!" باقی بچه ها  هم صدا فریاد می زدند:..

ارسال شده 5 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحاد خبر - خان :"بار پروردگارا، ثوابی از این مجلسِ پر فیض به روحِ درگذشتگان، بالاخص والدینِ بانی مجلس عطا بفرما."همه گفتند: "آمین"مُلَارضا مثل این که خبرِ آتش گرفتنِ خانه اش را به او داده باشند، مجلس را زخمی کرد، به سرعتِ نور از بالایِ منبر آمد پایین. یک چای گرم دبش سر کشید و رفت تا به دو سه مجلسِ دیگرش برسد.یک باره همهمه شد تویِ مجلس ...

ارسال شده 5 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر- دی هلیهو: ورمیداره همه جا گپ میزنه. هُزار کِشا وَش گفتُمه خوتِه تو همه چی نِکَش، فُیدِه نداره. میگُم مِی پَر تو گُلالِتِه که ایقِه سیرِق بازی درمیاری! می گو دِلُم میخوا! دیگ پسین که رَفتِی وَرِ مُلکوُ، یکی در زِه. پا پا کِردُم پُی پُی لَحمُم رفتُم دم در تا حَکوُوِه. سلوم و علیکی کِردیم و اُومِه داغُل ری سِکونی انبار نِشِس...

ارسال شده 5 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحاد خبر - خان :زُل زده ام به گوشه یِ اتاق.خسته ام. خسته تر از همیشه. خسته تر از همه ی این چهل و چند سالی که نفس کشیده ام... صدایِ گوشی تمامِ اتاق را بر می دارد. بی حال و بی رمق نگاهی به صفحه اش می اندازم. شماره یِ "محمدو" است که نصفِ صفحه را اشغال کرده است. از تعجب داشتم شاخ در می آوردم. محمدو گاهی این وقتِ روز زنگ نمی زد...

ارسال شده 6 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر- دی هلیهو:مردم قهوه میخارِن، نسکافه میخارِن، نوشاوِه وُ اُوپرتقال میخارِن، ما فقط دلخاشیمون یه چِی کمرنگی بی که ئی هم وَمون اِسَدِن!خدا نَعلتِتون کنه که کم کم هاسِی اُو خاردن هم سی مردم سخت میکنین. سَلوُ یه رفیقی داره مالِ بالاسونه. مال هَلِ یزد و کِرمونه خوش می گو. دلدار...

ارسال شده 6 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحاد خبر - خان : عصرِ "چهارشنبه" است. از سیاه چالِ آن مدرسه یِ لکنته پر می گشایم سمتِ ده. هنوز ریه ام اکسیژنِ هوا را مزمزه نکرده است که جیغِ کل کریم مثل ترمزِ شاسی بلند، سکوتِ کوچه را در هم می شکند."هنوز به ته کوچه نرسیده ام  که جوانکی دراز قد با سرعت میگ از کنارم رد می شود. کل کریم هر چه می آید تویِ دستش، پرت می کند سمتش...

ارسال شده 6 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر- دی هلیهو:سلام علیکم. سلیمه هسُم. دختر دی هِلِیهُو وُ دِدِی سِلیمون. خوتون میفهمین حرفلِ دِی هلیهو که هفته تا هفته تو اتحاد جنوب چاپ ویمو، مو مینویسم وُ ویرایششون میکنُم. دِی خو بدوَختِه سواد خوندن و نوشتنی چی نداره. حرفلی که میزنه و کارلی که میکنه، مو سعی میکنُم دقت کنُم وَشون وُ...

ارسال شده 6 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر- دی هلیهو: گفتُم خدا کُنه دِوارته پخشِش کنِن تا بَلکَم ئی سیرِق، وُ خوش بیا وُ باور کنه!دیگ پسین که سَلوُ رفته بی صحرا وُ خوم تِینا خونه بیدُم، تلویزون یه فیلمِ راسینی نهاده بی که مال یه زن خارجینی بی. زِنَک اومده بی ایران وُ مسلمون واویدِی. یه چن تا شیخ و آخوند و زن چادری دورشه گِرُفتیدِن وُ هاسی پاش عکس...

ارسال شده 7 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحادخبر- خان:حسنو: "داش مشتیِ ده، منشیِ ثابتِ صندوقِ انتخابات از شورایِ دانش آموزی تا ریاست جمهوری، عضو علی البدل و مردم دارِ شورایِ ده"خدمتِ داش های گُلم عرض می کنم که: چندین بار حسِّ تکلیف مرا تویِ قوطی کرده که به نامِ نامیِ کاندیدا، خود را یک باره بیندازم وسطِ معرکه و دینِ خود را به ولی نعمتانِ خویش ادا کنم  اما هر بار سنگِ بزرگی سدِّ راه...

ارسال شده 7 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحادخبر- دی هلیهو :تو مِطَو نشسیدیم. دیرازگوشتون زونی درد کُهنُو دِکِشا اومده سراقُم. سَلوُ یه نوبت ارتوپدی گرُفت و بردُم ورِ دکتر. سالونی که توش نشسیدیم تا بِرِیم ور دکتر، پُرِ مریض بی. یه مُشتیمون پیر و پاتال بیدیم که بُیَد میرفتیم ور ارتوپد، یه مُشتی هم بچه‌بار بیدن. بچه‌بارَل هم اُوردیدن شون ور دکتر اطفال که مِطَوِش ...

ارسال شده 7 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحاد خبر- خان: قبل از آن که "اتحاد"، نگرخواهی در بابِ انتخابات پیش رو را کلید بزند و گزارشگرِ نشریه چند سوال پایان باز مطرح کند و ریش و قیچی را بسپارد به بزرگان، بنده پیش دستی می کنم و بر سبیلِ عاریت، نظرِ شخصیت هایِ تلخندِ دنیایِ ده!!! را در این مورد جویا می شوم."محمدو" کاسبِ تیغ زن و اقتصاددانِ تجربی با گرایشِ "رانت":..

ارسال شده 8 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحاد خبر- دی هلیهو :یِهنا میگرده وُ هَسکِی گُت میده. مث کسی که تازه بُواش مُردُوا، همیذات ناراعت و دِمَقِه. گفتم مِی سی چه یه دِقِه نمیشینی بینُم چه مرگِتِه.مینُم دِکِشا یه هَسکِی گُتی دا وُ مث دیواری که بُرُمبِه وُ بِفتِه ری زمین، رُمبِس ری صندلی نمازیم که تو سیکِ خونه نِهاده. جوری اُفتا ریش که مار و جانماز و تَسویم از جاماریش اُفتادن دومَن...

ارسال شده 8 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحاد خبر- خان: خیلی سال پیش، دوستی که دستی بر آتشِ تندِ تعلیم و تربیت دارد؛ هر جا می نشستیم افسارِ سخن را در دست می گرفت و یک فصل از فصولِ آموزش و پرورش پیشرفته ی فنلاند را رو می کرد. الحق، اطلاعاتِ خوبی داشت و جمع را شیفته یِ سیستم آموزشی فنلاند می کرد به گونه ای که در آن دوران، حضّار آرزوی فنلاند را در سر می پروراندند..

ارسال شده 9 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)

اتحاد خبر- خان: تلفن قطع نشده بود که سر و کلّه ی محمدو پیدا شد. انگار پشتِ در ایستاده بود. محمدو آمد داخل. قلیانِ  ننه را چاق کرد، زیر پوز گذاشت و دوباره گفت: "مدتی است یک چیزی مثل کِرم توی کلّه ام وول می خورد؛ بگویم یا نگویم؟ گفتم: تا دکتر لازم نشده ای، بگو!   گفت: تو کُم درد داری می نویسی؟!  حالا نوشتی هم نوشتی؛ چرا پر و پاچه یِ دیگران را می گیری؟!...

ارسال شده 9 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (1)

اتحاد خبر- دی هلیهو: سیش نگفتُم چه گفته دربارِی خوش و باقی آدمَل، سیش نگفتُم چِی نه مال خومونه که دم کِرده، سیش نگفتُم پام خوُ واویده و اصلا دیه درد نمیکنه، سیش نگفتم دِ ساعتِ تموم وَرِ هم بیدیمه وُ پُی هم گپ میزدیمِه ! سیش نگفتُم. سی چه بُگُم!؟ سی چه سی کسی بُگُم که باور نمیکنه!؟...

ارسال شده 9 ماه پيش در طنز تلخند - نظر (0)
صفحات: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61

تازه ترین خبرها

 • ماریو قارچ‌خور
 • برگزاری رزمایش مقابله با آفات چوبخوار خرما در دشتستان
 • مدیر عامل شرکت پتروشیمی مروارید پابه‌توپ شد
 • مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران: مشارکت حداکثری متضمن تشکیل دولتی قدرتمند است
 • ساعت کاری ادارات استان بوشهر کاهش می‌یابد
 • یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات دندانپزشکی در «گناوه» پلمب شد
 • بازدیدهای هفتگی مدیر عامل از واحدهای مختلف پتروشیمی مروارید همچنان ادامه دارد
 • شناور حامل محموله بزرگ کالاهای قاچاق توقیف شد
 • مجریان انتخابات زمینه مشارکت مردم را هم فراهم می‌کنند
 • تداوم گرما در استان بوشهر/ دمای هوا به ۵۰ درجه می‌رسد
 • پیام مدیرعامل پتروشیمی پردیس به مناسبت عید غدیر خم
 • بیش از ۴۵ میلیون تردد در جاده‌های استان بوشهر ثبت شد
 • عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز1403/04/03
 • افزایش ۳۰۰۰ درصدی آنتی‌اکسیدان پرتقال خونی با یک ترفند ساده
 • دستور مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران بر شتاب‌بخشی اجرای پروژه بخش خشکی خط لوله انتقال نفت ۱۸ اینچ میدان ابوذر در جزیره خارگ
 • پزشکیان امید آخر مردم است/ اصلاح طلب‌ها اصولگراتر هستند/ حکمرانی خردمندانه با پزشکیان محقق می‌شود
 • پزشکیان آمده است تا امید را به مردم برگرداند/ سخنرانی انصاری لاری در بوشهر
 • برای انتخاب دکتر پزشکیان، هر شهروند یک ستاد
 • روسای شهرستانی ستادهای مردمی دکتر پزشکیان در استان بوشهر منصوب شدند
 • اکنون وقت تحول به نفع مردم است/پزشکیان صادق و مدیر است/ رای ندادن یعنی انتخاب افرادی که نمی خواهیم
 • مسئولین ستاد انتخاباتی نامزدها در بوشهر معرفی شدند
 • مردم برای ایران پای صندوق رای بیایند/ پزشکیان کارآمد و صادق است/ کسب و کار ساحلی نشینان خوابیده است
 • کارنامه (امتحانات، انتخابات)
 • ستاد مردمی قالیباف در بوشهر آغاز بکار کرد
 • ،،بیگ بنگ،،
 • عمران مهرابی سرپرست اداره‌ روابط‌عمومی و مسئولیت های اجتماعی شرکت‌ پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه شد
 • دیدار جلیلی با مردم تهران، شهریار و کرج
 • ۳۵ هزار پرونده از دادگستری دشتستان خارج شد
 • مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اهداف دشمنان را ناکام خواهد گذاشت
 • مراسم اختتامیه لیگ انفرادی ۱۴۰۲ با اهدای جوایز به تیراندازان برتر برگزار شد
 • .: حسن پور حدود 3 روز قبل گفت: درود بر استاد عزیز ...
 • .: استان بوشهر حدود 4 روز قبل گفت: پس مشکل مردم حل ...
 • .: مسعود آتشی حدود 5 روز قبل گفت: درود بر انسان های ...
 • .: ناظم محمدی حدود 7 روز قبل گفت: سلام خدمت دکتر چرومی،بزرگوارمن ...
 • .: ناشناس حدود 7 روز قبل گفت: شورا باید دنبال کنه ...
 • .: تهران حدود 10 روز قبل گفت: خخخ چقد شما جالبین. ...
 • .: جمشید حدود 11 روز قبل گفت: درود.واقعیت امر همین است ...
 • .: وحید حدود 12 روز قبل گفت: زهی خیال باطل ...
 • .: سیده فاطمه هدایت حدود 12 روز قبل گفت: چه دلسوزانه و زبان ...
 • .: ساسان جهــــانبانی حدود 12 روز قبل گفت: لازم نیست حتماً عالی ...