امروز: شنبه 25 فروردين 1403
  طراحی سایت
تاريخ انتشار: 04 اسفند 1402 - 17:40

اتحاد خبر- دی هلیهو: گفتُم ریم سفید. یعنی شیغُلومِ بدوَخت و باقی آدملِ کیچه، ایسو ایسونَل بُیَد میوِی کِرمو بُخارِن!؟ گفت ها ! گفتُم نپِه چه کنِن ئی بیزونَل!؟ گفت دس خوشونه. میتَرِن نِرِن سر دکونِ فَرزو. میتَرِن تا جِنسَلِ دکونشه مرغوب نِکِردِه، چی وَش نِسونِن. میتَرِن کم مَحَلی وَش کُنِن و ایقه نِرِن وَرِش تا خوش دکونِشِه تعطیل کنه!...

پِلوِردِه 36

دی هلیهو


« ئی رِوات، نه مال برازجونه. مال یه ولاتی مث برازجونه»
...
گفتُم اُومِه، اُومِه!
اُنگار که نفهمیدو صِداما، دِکِشا در زِه.
صِدامه قُیّم تر کِردُم و بُنگ دادُم اُوووومِه!
اُنگار فهمی ئی دَعفِه.
چوُ زدُم، پاپا کِردُم رفتُم دره واز کِردُم تا شیغُلومِه. شیغُلومِ میشعَودَلی!
گفت خاله، سلیمه اینجُونِه؟ گفتُم نه، رفته صحرا. چه خیرِتِه؟ مینُم یه قاغُذی از شی کوتِش اُوورد صحرا وُ گفت تو بلدیِه امضاء کنی؟ گفتُم امضِی چه؟ گفت میخِیم شِکُیِتِ فَرزوُوِه کنیم و دکونشه تعطیل کنیم! گفتُم بوش دِی! مِی سی چه!؟ گفت هَمِی کیچه وَش ناراضییِن. گفتُم مِی حرف زُشتی زده خُدِی نِخاسه، چی بدی گفته، چه کاری کِردِه!؟

گفت مِی ئی مدت نِرفتیِه وَش چی بُسونی!؟ گفتم نه والا. الآن یه چن سالی وِیمو که هر چی مَت و میوه وُ سَل و سُوزی میخِیم، سَلوُ خوش از بازار میسونه میاره وُ دیه سر دکونِ فَرزوُ نمیرِیم! گفت اِی کارِ خُووی میکنین. بعدِش قاغُذِه لوله کِرد نِها تو جیوِش وُ گفت میرِه میگرده هرچی تماته وُ بالنگِ دِی مرده وُ آلو پیازِ گَند و سیو و پرتقالِ لَچّه تو بازاره، جَعم میکنه میاره تو دکونش و یه جنسِ تازِینی نمیاره که دلمون خاش واووُ !

گفتُم خُو نِپِه سی چه میرِین وَش میسونین!؟ گفت مَجووُری اِی خدا. بعد قاغُذشِه دراُوورد لوله تر کِرد و گفت مثلاً دوش، همی دوشنِه یِکِشا سیمون مهمون اُومه وُ رفتُم سر دکونش. دیدُم تا یه مُشتِ نارنگی چِلقِسِی، یه چن تا پرتقالِ خشک، یه نیلونِ سیوِ کِرموُیی وُ یه هَف هَش ده تا لیمو شِرینِ لَچّه وُ زرد نهاده پشت ترازینِش وُ خوش هم نِشسِه هاسِی پینَکی میزنه. سلامِش که کِردُم، یِکِشا وُ خُو راس واوی وُ تا یه دِ سه دِقِینی دِشتُم واوی بینُم مو کییُم و اُونجو چه میکنُم. اُنگار که هاسِی خُو میدیدا، همیذات!

 

خِلاصه یه مُشتی تو نیلونَل وُ تَه کارتُنَل گشتُم اُما فُیدِه نداشت. اِی خدا اِی بِگی دونِ میوِی عَلدی توش بی، نِبی! گفتُم خاله فَرزی، ئی چه بساطیه پهن کِردیه. بعدِ ئی همه میوِی تازه وُ قشنگِ تو بازار، میرِی هر چی اُوپِلقوُ و گَندِشِه ورمیداری میاری سی ما!؟ گفت مِی چِشونه!؟ گفتُم مِی چِشونه!، مِی چِشون نی!؟ بعدِش یِه سیوِ سِرخیشِه ورداشتُم پُی پینجَم دِ کَلِش کِردُم تا معدنِ کِرمه ! نشونِش دادُم و گفتُم ایسوُ ئی جِنسه که مِیلی تو دکونِت!؟

اُنگار که نِدیدُو، مینُم عُینکشِه که نهادِی ری یه کتاوِ جوهری کانه‌ای، ورداشت زِه ری چیشِش وُ کَشِش هم از شی مِینا اُنداخت پس گوشِش و دِشتِ کِرمَل واوی که تو سیوِکو هاسِی تو هم بالبازی میکِردِن سی خوشون. هر کرمی تو ده دوُازَه کرمِ دیه پیچ خاردِی وُ نَزیک بی که گِیرِند بُخارِن تو هم! مینُم نهادش زمین و سیلِ کارتنِ سیویش کِرد که کرمَل هاسِی وَش میمَدِن بالا. یه کَفدرکی کِرد و گفت خو تو پرتقال وردار، لیمو شِرین وردار، گِزَر و بالنگ وردار. گفتُم عامو تو سرت خاردِن گِزَر و پرتقالِت! گفتُم خوت خِفَه نِواویدی بعدِ ئی همه سال !؟ گفتُم اصلاً بو گَندِ دکونِت از صد قدمی هم میا ! تُندِش که واویدُم، گفت بِرِه جَهنُمِت واوو. هَمیِه که هَسی. میخِی، بُخا، میخِی، نِخا !

بعدش هم گفت اصلاً مو وُ میوِی تازه حساسیت دارُم. بوشِه که میفهمُم، حالُم وُ هم میخاره وُ میخام بیارُم بالا. دَس که وَشون میزنُم، لارُم تا ده روز دونه میریزه! دیدُم تا فُیدِه نداره بُخُی پاش گپ بزنی. سی محضِ همی هم یه شِکُیِتی نوشتیمه که هَمِی کیچه امضاء کنِن و برِیم بدیمِش صنف تا یا مَجوورِش کنِن چی تازه بیاره، یا دکونشه بییَندِه وُ بِرِه بشینه تو خونَش!
گفتُم یادُمه رِیسِ صنف، بِچِی دِدَش بی اُوسِنَل!
شیغُلوم گفت هر چیش میخا، بو.
گفتُم خو شما ایقه زحمت میکشین امضاء جَعم میکُنین، چه فُیدِه داره ! بعدی که رفتین، چَپّش میکنه میندازِش تو سطل اَشخالی.
مینُم سرشه خاروند و گفت اصلاً میرِیم میدیمِش ادارِی تعزیرات.
گفتُم تا اُونجونی که یادُم میا، رِیسِ تعزیرات هم بِچِی کُکاشه.
گفت میدیمِش رِیسِ بازرگانی.
گفتُم اِی خدا او هم بِچِی عاموشِه.
یه هَسکِی گُتی دا وُ گفت میفهمی چِنِه، اصلاً میرِیم فرمونداری وُ میدیمِش خودِ فرموندار!
گفتُم ها خاله، ایسو عَلدِه.
هیچی مانَم یه اِمضِی خَلِ پیچَکینی شی نامه کِردیم دادیم دَسِش و رفت.
سَلوُ که واگشت خونه، جریانه که سیش گفتُم، رَه پسِ خنده که نزیک بی اُو بِرِه پَسِ تِنگِلِش.
گفتُم چه مرگتِه دُختِه !؟
دِوارتِه بیشتر خندِس و گفت دِلُم سیتون میسوزه!
گفتُم بوش دِی، سی چه !؟
گفت سی محضِ ئی که فرموندار اصلاً بِچِی خوشه !!!
گفتُم ریم سفید. یعنی شیغُلومِ بدوَخت و باقی آدملِ کیچه، ایسو ایسونَل بُیَد میوِی کِرمو بُخارِن!؟
گفت ها !
گفتُم نپِه چه کنِن ئی بیزونَل!؟
گفت دس خوشونه. میتَرِن نِرِن سر دکونِ فَرزو. میتَرِن تا جِنسَلِ دکونشه مرغوب نِکِردِه، چی وَش نِسونِن. میتَرِن کم مَحَلی وَش کُنِن و ایقه نِرِن وَرِش تا خوش دکونِشِه تعطیل کنه!کانال تلگرام اتحادخبر

مرتبط:
» طنز/ خودروی ایرانی [بيش از 3 سال قبل]
» داستان/ ارز دیجیتال [بيش از 3 سال قبل]
» زنگ انشا [بيش از 5 سال قبل]
» طنز / امیدواری [بيش از 4 سال قبل]
» به سوی یلدا [بيش از 9 سال قبل]

نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

 • در بین رفقایم به تعصب دشتستانی مشهورم/ خودم را مسلمان تکنوکرات می دانم
 • ورود اتحاد جنوب به ربع قرن دوم فعالیت
 • از تورم تا انتخابات/ مروری بر مهمترین اتفاقات سال 1402
 • قتل 2 جوان برازجانی در خودروشان/ دستگیری قاتل در استان همجوار
 • خاکسپاری مادر شهید تمیزی در سالروز شهادت فرزندش/ تصاویر
 • یکی از شهدای اخیر حمله اسرائیل در سوریه از شهر وحدتیه دشتستان است
 • هدایای باقیمانده پیاده روی برازجان قرعه کشی شد
 • تصاویر اتحاد خبر از حال و هوای نوروز باستانی در برازجان
 • سخنرانی استاد سید محمد مهدی جعفری در جمع دشتستانی ها و استان بوشهری های مقیم شیراز/ تصاویر
 • ویژه نامه نوروزی 1403 اتحاد جنوب منتشر شد/ معرفی شخصیت سال ویژه نامه
 • انتصاب یک نیروی متخصص بومی به عضویت هیات مدیره پتروشیمی جم
 • گزارش تصویری/ راهپیمایی روز جهانی قدس در برازجان
 • دکتر مهدی یوسفی در یک نگاه
 • در رسیدگی به امور مردم کوتاهی نکنید/ برخی از بخشنامه ها باعث کوچک شدن سفره مردم می شود
 • مسؤولان نگاه بازتری داشته باشند/ جذابترین قسمت کار ما لحظه ای است که درد بیماران آرام می شود
 • .: قاسم حدود 2 روز قبل گفت: خوبه لااقل یک نفر ...
 • .: حسن جانباز حدود 4 روز قبل گفت: اصلا سفره ای نیست ...
 • .: محمد قاسمی حدود 7 روز قبل گفت: درود وسپاس بی کران ...
 • .: محمد حدود 7 روز قبل گفت: استاد احتمالا مقاوله به ...
 • .: محبی حدود 7 روز قبل گفت: فعلا که یک هیچ ...
 • .: ا.ن حدود 8 روز قبل گفت: جنگ و صلح چه ...
 • .: حمید حدود 8 روز قبل گفت: واقعا هم که دارن ...
 • .: ا حدود 8 روز قبل گفت: 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 ...
 • .: قاسم حدود 12 روز قبل گفت: رای ندادن خاتمی هم ...
 • .: م حدود 13 روز قبل گفت: سلام ماه رمضون اومد ...