امروز: پنجشنبه 30 خرداد 1398
    طراحی سایت خبری
تاريخ انتشار: 07 آبان 1397 - 14:30
طنز اختصاصی اتحاد خبر/ جاروف

اتحاد خبر-بی قانون بن بادگیر: باب چهارم (اندر زیان های پوتپال، مر زنان را) و ای فرزند، زنهار که نسا و بنات را به ورزشگاه همی نفرستی که این کار را عواقب بسیار است و اگر کسان گویند که مر این را از حقوق زنان بوَد، باور مکن که این کار زنان را آسیب فراوان زند، چنان که شاعری گوید: به ورزشدان مرو ای زن که آنجا بدآموزی بود بسیار بسیار ...

پابوسنامه

بی قانون بن بادگیر:

باب چهارم ( اندر زیان های پوتپال، مر زنان را )
و ای فرزند، زنهار که نسا و بنات را به ورزشگاه همی نفرستی که این کار را عواقب بسیار است و اگر کسان گویند که مر این را از حقوق زنان بوَد، باور مکن که این کار زنان را آسیب فراوان زند، چنان که شاعری گوید:


به ورزشدان مرو ای زن که آنجا بدآموزی بود بسیار بسیار.  زنان را چون ظرافت بیش باشد، بسا گوشش که بیند نیک، آزار و اگر که اهل، بهانه گیرد که باید پوتپال مردان همی بیند، مر وی را بگوی که مردان نیز پوتبال زنان را می نبینند و اگر اهل فراوان به تماشا اصرار همی ورزد، در فضای خانه با وی پوتبال کن تا روانش بیارامَد.


حکایت : آورده اند که اندر ولایت مَرو، زنی بود بس دلربا که وی را «مهرخ» نام بودی و این مهرخ را چندروزی این هوس در سر اوفتاد که پوتبال همی بیند و هرچه شوی (شوهر) وی را تحذیر نمود، افاقه نبود. پس بامدادان مهرخ، رخ خویش را چون مردان همی کردی و سبیل بگذاشتی و شکم و سینه تو همی دادی و ازار شوی (شلوار شوهر) به پای همی کردی و به آزادی شدی. چون برسید، یاراانش مر حواس پلیسان را پرت همی بنمودی و مهرخ به ورزشگاه اندر شد و مهرخ را در این هنگام، بچه در شکم بودی و خویش ندانست.


باری چون دربی آغازیدن گرفت، مردان هوادار آبی و قرمز، انواع فحش به هم نثار همی کردند و جنین اندر شکم مهرخ، فحش ها را بشنیدی که گفته اند، جنین فارسی همی داند. پس چون ماه ها بگذشت و مهرخ را پسری به دنیا آمد، این پسر بسیار فحش همی دادی به پدر و مادر ، و همسادگان را به ستوه آوردی از فحاشی و این حکایت را بدان روی آوردم تا بدانی که ترشرویی علما از استماع خبر رفتن زنان به پوتبال دیدن، بی دلیل نبوَد که من اندر شعری گویم:


بدان ای دل که بحث پوتبالی/ مبادا بشنفد اهل و عیالی
روان زن روانی بس ظریف است/ همی آسیب بیند احتمالی
«بیقانون بن بادگیر» و «ب.پ»

و فلان و فلان ، چندان که به روزگار، الفبا را حرف کم آمد و بوالحسن را در نام گذاشتن بر نتایج و نبایر، کار سخت آمد و آن ها را به حروف رومی نام همی کردند. چنانکه شنودم یکی را «آلفا. پی» و دیگری را «دلتا.خی» گفتندی.


و این حکایت را از آن آوردم که در قدرت و ثروت از رقیبان عقب بنمانی ....کانال تلگرام اتحادخبر

مرتبط:
» آب [حدود 3 روز قبل]
» جلسه فرمانداری [حدود 3 روز قبل]
» زایمان [حدود 3 روز قبل]
» طنز وزیری [حدود 3 روز قبل]
» مکث [حدود 18 روز قبل]
» ملخ [حدود 10 روز قبل]
» داماد وزیر [حدود 23 روز قبل]

نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

پربازدیدترین خبرها

پربحث ترین