امروز: دوشنبه 07 خرداد 1403
  طراحی سایت
تاريخ انتشار: 04 بهمن 1395 - 09:15
طنز اختصاصی اتحاد خبر با گویش برازجانی؛

اتحادخبر- میش رمضون نویسِ برازجونی: هُمو طور که سراغ دارین، هرکـُمو از شهرل استان بوشهر چنتا دی زاغی داره، برازجون نزیک برس چارتا داشته که آخرین ورژنش مال مانیه، توو ئی عصر و دوره جدید که وَش میگن ارتواطات، هِمی تکنولوژی و وسُیل ارتواطی پیچسّه باعثاویده که دی زاغو مال مانی پُی آخرین ورژن دی زاغول استان توو اینستاگرامافون و واتساپ مرتِوط واوو و گروه...

مینی بوس برازجان - بوشهر+ فایل صوتی

میش رمضون نویسِ برازجونی:
 هُمو طور که سراغ دارین، هرکـُمو از شهرل استان بوشهر چنتا دی زاغی داره، برازجون نزیک برس چارتا داشته که آخرین ورژنش مال مانیه، توو ئی عصر و دوره جدید که وَش میگن ارتواطات، هِمی تکنولوژی و وسُیل ارتواطی پیچسّه باعثاویده که دی زاغو مال مانی پُی آخرین ورژن دی زاغول استان توو اینستاگرامافون و واتساپ مرتِوط واوو و گروه "دی زاغوان" بزنه، ایسُو عرضم حوضور بیلیک بیلیکیتون که از بس دی زاغو مال مانی عکس پکوراشِ گرفت و فیسِ پکورا پز برقیشِ داده بی که دی زاغی بوشهری دلش میکشه، قرار واوی صُب پنشمبد دی زاغو هَژدَه تا پکورا بپزه بده مُو تا بی یرم بوشهر سی دی زاغی بوشهری و او هم گفته بی میخام سیتون لواشک و تمر دَس ساز بسازم بدمتون، هُمونا که آدم وختی فکرشم میکنه اُو غِلوه وَش یه چُر ویمو، منم واسطه بیدم که بُیَد تبادل پکورا پُی لواشک بکردم.
آغا صُب پنشمبد تسکواو پکورایی زدیم شی چل و رفتیم هلِ گاراژ، خط هُوُیی برازجون - فرانکفورت در حال ساخته اما برازجون - بوشهر نداره، مِثِ باقی شهرل هم خط واحد نداریم، سی محض هِمی دی مُو یه بیلیط مینی بوسی اِسِدُم و چی طول نِدا که مینی بوس پُراوی، (یک ساعت و چل و نه دِیقه بَلکم بیشتر) ری یه صندلی یه نفره ایش چَسویده وُ دَر نِشسُم تا بو پکوراکو بغل دسیمِ قِر نکنه، راننده بیلیطل ومون اِسِد و هِندلشه زَه و رُو افتادیم، هِمی طهر مِثِ موتوری که توو جاده خاکی میره سی خومون زُلک میخاردیم که هاسِی گیچ ویمیدم، اُما تا دنده عوض کِرد، خونه آواده شیشه یلش چنان لرزیدن که گفتم یا خدا نِشکه ترکِشِش کورمون کنه، جانم از خدا شیشه یلش مال پنجاه و هَش سال پیش بی، اصلی بی، قُرص و قُیُم بی، هیچ باکیش نِبی، اُما مُو خُوُم میومَ خاسُم بُخوسم که دِمِ شرکت گاز یکی خاس پیاده واوو، مینی بوس وُیسِکی و سی عاموکو در واز کردم و موقه دومن واویدن چنان زونیش خارد توو زونیم که تا ایسو "رُنالدو" هم هَمچی ضربه ای نخارده، بنظرم بو پکورا زده بی سرش و تلافیشه توو دلم در اُوُرد، خو باز رُو افتادیم و هِمی طهر زُلک میخاردیم که دی مغز نداشتم، واویده بی اُو پلقو، از بس که صِدِی اگزوز و موتور و بلرزون شیشه یلش و بلرزون دِرش زیاد بی که واویدُم مِثِ آدمی که توو وسط جنگ جهانی سُومه، موجی پاکی واویدِیدُم، هیچ کاری هم نمی تِرسُم کنم، راننده هم دم هر ولاتی یه ترمز می زد دو نفر پیاده ویمی، از چار هِلِ دورُمَم بادِ خنک میمَه داخل که نمیفهمیدم چه کنم، از ئی بدتر هم ئی بی که دِم یه ولاتی یه زنی اومه بالا تا بند بُزش توو دِسشه، کهرش هم پاشه، دی نمیفهمیدم ئیه کُجی دلُم بیلُم؟! گینه بی صحاوو هم مینی بوسلش بهز مال مانه.
آغا هرکی وُ مینی بوس پیاده ویمی چنان درکو پُی زور آخُرش می جُوُند، می زد قِدِ هم که انگاری امتیاز داره، منم کور پشیموناویدِیدُم، میگرن چپلو هم گرفته بیدُم، بَعدِ ئی همه کافشن و ژاکِیت و پاتلون، نمیفهمُم چه طهری سرماکو تا محل پیکی اُسخونِلُمَم رفته بی که هاسِی قندیل می بسُّم، ولی بازم هیچی از ارزشلم کم نِویمی، حواستونه؟ ها، دی هر طهری بی رسیدم بوشهر و توو فکر بیدم که یارانه بَعدیمه بیریزن (اَلوته ئِی قط نِواوو) که پاش برُم نوبت دکتر موچ زده ای، گوش، مغز و احصاو بیگیرم و شیش ماه دُوا درمون کنم که بَلکم واوُم رمضون چارشمبدی! و جلدی رفتم و تبادل مذکورکو انجام دادم و خاسم واگردم برازجون، که پُی خم گفتم دی توبه، دی پُی مینی بوس نمیرم.
سُه تومن تاکسی گرفتم رفتم دِم برج، که پُی عبوری واگردم، یَنی ئِی شامس بیاری مذکره بویی (یعنی هُمو مونث) خو پاکِ عوبوریَل پات هم مسیرن، ئِی مِثِ مُو مذکر بدوخت بیچاره فلک زده آواره یارانه بیگیر بویی، بُیَد یَکساعت وُیسِکی تا یکیش پات هم مسیر بو او هم پنج تومن (بلکم بیشتر) وَت میسونه و سوارت میکنه، راننده هم پُی پرید یا پژوش که پسِش ژس "آلن دلون" هم گرفته و نِیوار "سِلِن دیون" ناده که نِه خوش میفهمه چه میگو نِه مسافرل (بغیر از مُو) میخا پُی سرعت هشصدتا برسِنِت که باز واگرده سی مسافرل بَعدی، مانم چوچـِپَن (اِم پی تیری) عقبش نِشسیمه و بو گاز ماشینکو میزنه سرمون و خدا خدا میکنیم دمِ سِه رَه عالیشهر نِترکیم که ئِی شامس بیاریم نِترکیم، حتما بی برو برگرد، نرسیده وُ چغادک چپ می کنیم و جون به جون صدآفرین تسلیم می کنیم. اَی رومون شاد و رَهمون خاکی. ها خالو ها
ایسُو میخام آگهینی بینویسم سی اتحاد جونوب تا بزنه توو روزنومش که مُو دینده ی یکی می گردم که سِرش واوو نامه سیم بینویسه، اُما سیاسی میاسی نبوا، نه اصول طلب، نه اصلاگرا، از همینا که هفته ای چارکِشه پُی مینی بوس میرن دانژگا بو که بتره یه نامه ای سی آغِی رئیس جمهور بینویسه و بوگو کُکا والا تو خو طلسم هواپیمُیل سوقوطی اِشکُندی، ایسُو دی وختِشه که یه زحمتی بکشی و ئی طلسم مینی بوسلِ گاراژ مانم بشکنی، آخو یه خط قطاری سی برازجون نکشیدن کسی هم کاری نکرد، پاک رَه یل ورودیمونم پُلُم واوی بازم کسی کاری نکرد، ایسُو فقد خوت میتری چارتا دونه مینی بوس مجهز سیمون بوسونی و جون مانم پُی ئی سرما و گرمامون نجات بدی، فقد حواست بو که خارجی اصل بوسونی که ما نزیک برس ۵۸ ساله که سوار مینی بوسل آلمانی واویدیمه، دی سیمون اُفت داره سوار مینی بوسل چینی واویم، ئِی خارجی اصلشم گیر نمیا اشکال نداره فقد دستور بده یه پارازیتی بفته ری اینستاگرام و واتساپ، وگرنه دی زاغو بَدوختم میکنه خوش و گروهش. ها خالو ها.


معنی کلمات: دِی: مادر- نزیک برس: حدود - واوو: بشود - بیلیک بیلیکو: براق - شی: زیر - چل: بغل - قِر: مست - زلک: تکان - قرص و قیم: محکم - وُیسِکی: ایستاد/ بایستی - اُو پلقو: آب لمبو - بلرزون: لرزش - چار هِلِ دور: چهار طرف - می جُوُند: پرتاب می کرد - میگرن: سردرد شدید - پاتلون: شلوار - پیکی: پوکی - موچ: سرماخوردگی - دی: دیگه - چوچپَن: فشرده - چارکشه: چهار بار - پُی: با - بفته :بیفتد

 


 برای شنیدن فایل صوتی این طنز در اینجا کلیک کنید  کانال تلگرام اتحادخبر

مرتبط:
» هف تو لوله پلیکا(49) [بيش از 10 سال قبل]
» شوخی با مسئولین [بيش از 5 سال قبل]
» داماد وزیر [بيش از 5 سال قبل]
» شوخی با مسئولین [بيش از 4 سال قبل]
» تاکسی دربست؟ [بيش از 6 سال قبل]
» طنز/ پتانسیلِ آقای آزموده [بيش از 4 سال قبل]

نظرات کاربران
1395/11/04 - 22:22
0
1
مثل همیشه عالی بود احسنت/ج
1395/11/04 - 20:48
0
1
کاش گوش ناشنوای مسئولین مربوطه این حرفها رو می شنید، ولی متاسفانه سرشون شلوغه هست و وقت گوش دادن به درد های مردم را ندارند، بانو دی زاغو چه فایده؟ اینقدر همه میگن و شما هم گفتید، فعلا مسئولین مربوطه در خواب زمستانی اند، کسی گوشش به این حرفها بدهکار نیست، کجا درد دانشجو و مردم و قشر متوسط و ضعیف جامعه را می فهمند که علاج درد کنند؟ برای یک شهر به این بزرگی زشت نیست دو مینی بوس نداشته باشه؟ و مردم راهی جز تردد با خودروهای شخصی نداشته باشند؟/ج
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

 • مسئولیت جدید شهردار اسبق سعدآباد با حکم استاندار بوشهر
 • جان باختن بانوی کوهنورد ۷۱ ساله دشتستانی
 • تعویض براکت و لامپ های قدیمی و نصب پروژکتورهای ال ای دی در بلوار انقلاب شهر آب پخش
 • تابلو «سفر بخیر» در بوشهر رونمایی شد
 • اعزام ۹۲۸ نفر بوشهری به سرزمین وحی
 • حفظ وحدت و انسجام نیاز ضروری کشور طی ماه‌های آینده است
 • پتروشیمی پردیس پیشتاز حفاظت از محیط زیست در كشور
 • بالغ‌بر ۱۲ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی برای بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان خریداری شد
 • عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز1403/03/05
 • اجرای طرح برخورد با ادمین تارنماهای برهم زنندگان امنیت روانی در بوشهر
 • از سال گذشته تا کنون تعداد ۱۴ کوچه آسفالت شده است
 • پیشنهاد برای ثبت‌نام الکترونیکی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
 • انتخابات آینده باید جایی برای وفاق و نشاط سیاسی در کشور باشد
 • کسب مقام اول انفرادی رشته تپانچه توسط بانوی تیرانداز دشتستانی در جام ولایت ویژه بانوان شرکت ملی نفت ایران
 • عناوین روزنامه‌های امروز1403/03/05
 • گزارش تصویری / مراسم عزاداری مردم برازجان در سوگ شهادت رییس جمهور
 • انتخابات ریاست جمهوری و یک چالش حقوقی برای کاندیدا شدن مخبر و قالیباف
 • اولین تصویر از پیکر رئیسی بعد از شهادت
 • نگاهی گذرا به کتاب تازه منتشر شدهٔ « مکتب بوشهر» اثر دکتر حمید اسدپور
 • مسئولیت جدید شهردار اسبق سعدآباد با حکم استاندار بوشهر
 • استاندار بوشهر: آثار مصوبات سفرهای شهید خدمت برای مردم این استان ماندگار است
 • قاتل جوان دشتستانی دستگیر شد
 • دردسرهای مواضع اعتدالی در فضای دوقطبی‌
 • پیام عضو شورای شهر برازجان به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر
 • سقف وام بانک‌ قرض‌الحسنه مهر ایران به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
 • مراسم بزرگداشت شهادت رئیس جمهور و همراهانش در شرکت پتروشیمی پارس برگزار شد / تصاویر
 • جان باختن بانوی کوهنورد ۷۱ ساله دشتستانی
 • پیام تسلیت مدیرعامل پتروشیمی پردیس در پی شهادت حضرت آیت الله رئیسی
 • غرفه آریاساسول در نمایشگاه پلاست‌پل لهستان منتخب شد
 • مراسم بزرگداشت آیت الله رئیسی و شهدای خدمت در پتروشیمی پردیس
 • اختتامیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت به روایت دوربین اتحاد خبر
 • گزارش تصویری / آئین برافراشته شدن بزرگترین پرچم سبز رضوی در شهر برازجان
 • پادجم از مرحله بحرانی و بن‌بست سه ساله خارج شده است/ حذف سهمیه خوراک برخی پتروشیمی‌ها خیانت به سهامداری و سرمایه‌گذاری است
 • تصاویر اتحاد خبر از دومین روز بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
 • روز سوم نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت به روایت دوربین اتحاد خبر
 • پتروشیمی جم پیلن بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده پلی پروپیلن در کشور است
 • گزارش تصویری / مراسم عزاداری مردم برازجان در سوگ شهادت رییس جمهور
 • جوان رزومه دار بومی استان، مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر کنگان شد
 • ۸۰ درصد گاز کشور از استان بوشهر تامین می شود/ ۱۰۰درصد تجهیزات شبکه انتقال گاز ساخت داخل است
 • اعتراض اهالی به احداث پست فشار قوی برق در کوی آزادگان برازجان
 • از سختی های کار روابط عمومی ۲۴ ساعت آنلاین بودن است/ جایگاه روابط عمومی ها شناخته شده نیست
 • خیلی از معلمان در کنار شغل معلمی شغل دوم دارند/ من عاشق معلمی هستم
 • سرود پهلوانی در برازجان طنین افکند
 • عملیات احداث پارک بانوان برازجان آغاز شد
 • پیشرفت فیزیکی۹۵درصدی پارک شهید کشتکار/ دلیل عدم پیشرفت پروژه سالن شهید سلیمانی عدم تخصیص اعتبار است/ تا۲۰روز آینده خیابان ۵۰متری آسفالت ریزی می‌شود
 • .: سعدآباد 1 روز قبل گفت: چیزی که همه ی ...
 • .: شهروند 1 روز قبل گفت: درود بر دکتر سالاری ...
 • .: رها حدود 4 روز قبل گفت: آیاشیرمردی دلسوزوخدمتگزارمردم همتای شهیدبزرگوارمانپیدامیشودالله ...
 • .: منتظرالمهدی حدود 4 روز قبل گفت: حالا بدگویانش، تا قیامت ...
 • .: پروانه داربا حدود 6 روز قبل گفت: سلام ایران تسلیت. برازجان ...
 • .: از شبانکاره حدود 7 روز قبل گفت: جناب آقای فرماندار! در ...
 • .: مستمری بگیره مس حدود 7 روز قبل گفت: چرا اینقدر دروغ مگر ...
 • .: مرتضی از آبپخش حدود 7 روز قبل گفت: چهار پروژه تور رسانه ...
 • .: صدرالله حدود 8 روز قبل گفت: سلام فکری بحال خیابان ...
 • .: جواد رزمجو حدود 8 روز قبل گفت: گل بی خار میسر ...