امروز: يکشنبه 04 فروردين 1398
    طراحی سایت خبری
تاريخ انتشار: 30 بهمن 1396 - 09:10

اتحاد خبر-عباس علوی نژاد: مرکز پژوهش های مجلس درآمد حاصل از نفت ومشتقات آن را در سال آینده 203هزار میلیارد تومان محاسبه وپیش بینی کرده است که طبق قانون باید 32 درصد آن یعنی حدود 63 هزار میلیارد تومان به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد که باید صرف پروژ های توسعه ای غیردولتی شودوحدود 15 درصدهم سهم شرکت ملی نفت برای استخراج واداره امورنفت است...

پیشنهادی برای تأمین اعتبار راه آهن بوشهر به شیراز

عباس علوی نژاد


مرکز پژوهش های مجلس درآمد حاصل از نفت ومشتقات آن را در سال آینده 203هزار میلیارد تومان محاسبه وپیش بینی کرده است که طبق قانون باید 32 درصد آن یعنی حدود 63هزار میلیارد تومان به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد که باید صرف پروژ های توسعه ای غیردولتی شودوحدود 15 درصدهم سهم شرکت ملی نفت برای استخراج واداره امورنفت است که حدود 30هزارمیلیارد تومان می شود.مابقی که 32 درصداست, سهم دولت ومبلغ 111هزارمیلیارد تومان می شود.

دولت درخواست دارد 21هزار میلیارد تومان هم ازسهم صندوق بردارد.ازطرفی دولت پیشنها دارد اگر ارز حاصل از فروش نفت را بیش ازهردلار 3500تومان فروخت مابه التفاوت آن راهم به بودجه عمومی اضافه کند که دراین صورت سهم نفت دربودجه عمومی به حدود 36درصد افزایش می یابد. مضافایادآوری کنم درآمد استان بوشهر  دربودجه سال آینده منهای نفت حدود2500میلیارد تومان پیش بینی شده که به تنهایی سه برارمجموع درآمد استان های سیستان وبلوچستان وخراسان جنوبی است که دولت می خواهد راه آهن چاه بهار را به بیرجند وازآنجا به مشهد وصل کندودیروز کلنگ شروع آن زده شد.خوب است نمایندگان هتماماستان پیگیری نمایند باتوجه به سهم نفت در بودجه خصوصا درصندوق توسعه ملی ودرآمد قابل توجه استان در بودجه سال آینده , تکلیف راه آهن بوشهر به شیراز ازاین منابع روشن شود.


کاش درسفر وزیر محترم نفت به استان بجای درخواست های اندک وناچیز مباحث اساسی وعمده این چنینی مطرح می شد.البته شایدهم مطرح شده باشدواگرهم نشده امیدوارم مورد پیگیری قرارگیرد.دراین مرحله متقاعد کردن دولت و  مجلس باید مورد اهتمام قرارگیرد./دکانال تلگرام اتحادخبر


نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

پربازدیدترین خبرها

پربحث ترین