ناگفته نماند در شبکه کامل موجود در بازار برده فروشی داعش، فروش زنان و دختران محبوس در چنگال وهابیها به بستگان شان نیز وجود دارد. پول دریافت شده میان تمام «دلالان» تقسیم می‌شود و بیشترین سهم را کسی می‌گیرد که دختر را به فروش می‌رساند. پس از انجام معاملات، فرد خریداری شده به کردستان عراق فرستاده می‌شود، جایی که بستگانش می‌توانند او را دریافت کنند.


آزادی برده جنسی داعش پس از سه سال توسط خیرین