کد خبر: 88282 ، سرويس: استان بوشهر
تاريخ انتشار: 28 آبان 1396 - 00:45
تصاویر اختصاصی اتحاد خبر از آماده سازی موکبها در مسیر پیاده روی بزرگ ولایت

 اتحاد خبر: آماده سازی موکبها در مسیر پیاده روی بزرگ ولایتلينک خبر:
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/88282