کد خبر: 72114 ، سرويس: استان بوشهر
تاريخ انتشار: 17 دي 1395 - 10:05
قابل توجه اعضای محترم شورای شهر برازجان:
انتخاب شهردار آخرین فرصت خدمت به مردم

اتحاد خبر: با توجه به اینکه اردیبهشت ماه 96 انتخابات شورای شهر است و خود نیز نیک میدانیم و تجربه نشان داده است که اولین کار عملی هر شورای جدیدی صواب یا ناصواب، تعویض و انتخاب شهردار جدید است پس در حال حاضر باید فردی انتخاب شود که نیازی به شناختن شهر و شهرداری نداشته باشد زیرا ایشان دراین زمان اندک باقی مانده به هیچ عنوان فرصت آزمون و خطا نداشته و ...

احمد قاسمی

شهر گستره عظيمي از فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در هر جامعه است، كه توسعه همگون آن در گرو رشد و بالندگي ابعاد مختلف و پيچيده اش خواهد بود بنابراين اداره چنين محيط پيچيده اي لاجرم نيازمند نوعي از مديريت قوي و بهينه شهري مي باشد. در ابعاد مختلف مدیریت شهری می توان اینگونه بیان داشت که؛ یکی از برجسته ترین وجه تمایز مدیریت شهری سنتی و جدید، ثبات در مدیریت، میزان مشارکت پذیری و توجه به خواست و نظر شهروندان در اداره امور شهرها است و توجه به این مسائل باعث شده در کشورهای توسعه یافته امروزه شاهد حل بسیاری از مشکلات لاینحل شهرها و حتی کلان شهرها باشیم. از طرف دیگر تجربیات مدیریتی در سال های اخیر در ایران نشان می دهد که یکی از عوامل مهمی که در سال های اخیر، به عنوان عامل بسترساز برای مشارکت های مطلوب مردمی در شهرها مطرح شده است، مقوله انتخاب شهرداران کارا و موفق می باشد که باعث تقویت حس تعلق اجتماعی شهروندان به شهر و نیز کاهش و حل بسیاری از مشکلات شهری می شود.

اما متاسفانه به دلایل بی شماری در بیشتر شهرهای ایران انتخاب شهرداران با مشکلات عدیده ای همراه بوده است به گونه ای که این انتخاب گاهاً قسمت اعظم وقت گرانبهای شورا که باید برای چاره اندیشی و برنامه ریزی مشکلات و نیازمندی های مردم و شهر باشد را به خود اختصاص می دهد. شهر برازجان هم از این قاعده نه تنها مستثنی نیست بلکه اگر بخواهیم واقع نگر باشیم انتخاب شهردار ظاهرا بزرگترین معضل شهری ما بوده است.

اختلافات بین شورا، شهرداری و شهردار به نحوی بوده است که در بیشتر مواقع باعث شده مقامات سیاسی، مذهبی و... مجبور شوند جهت کاهش و حل این اختلافات بی اساس و غیرعلمی وارد شوند. بر همگان خصوصا شهروندان فهیم شهر برازجان روشن است که نتایج این انتخاب های غیرعلمی و اختلافات چیزی جز افزایش هزینه های مادی، اجتماعی، روانی برای مردم دربرنداشته است. به نظر شما وقتی هدف از ایجاد یک شهر در تمام جوامع ساختن مکان و محیطی امن، جذاب، آرام بخش، باکیفیت و... برای ساکنانش باشد آیا ما شهروندان برازجانی به عنوان دومین شهر استان با آن همه توانمندی و ظرفیت های بالقوه و بالفعل انسانی و اقتصادی سزاوار چنین رفتاری هستیم؟

به نظر حقیر به عنوان یک شهروند و عضو کوچکی از این جامعه بزرگ برازجان که در عرصه برنامه ریزی و مدیریت شهری در حال دانش آموزی هستم بسیار ضروری است حداقل در این فرصت بسیار اندک باقی مانده اعضای محترم شورا به عنوان آخرین فرصت در انتخاب شهردار شهر نهایت دقت را به عمل آورده و بدون در نظر گرفتن منافع و خدای ناکرده خصومت های شخصی و یا سیاسی و حزبی فردی را انتخاب نموده که بتواند در کاهش مشکلات این شهر گامی بردارد.

ذکراین نکته لازم و ضروری است که با توجه به اینکه اردیبهشت ماه 96 انتخابات شورای شهر است و خود نیز نیک می دانیم و تجربه نشان داده است که اولین کار عملی هر شورای جدیدی صواب یا ناصواب، تعویض و انتخاب شهردار جدید است پس در حال حاضر باید فردی انتخاب شود که نیازی به شناختن شهر و شهرداری نداشته باشد زیرا ایشان در این زمان اندک باقی مانده به هیچ عنوان فرصت آزمون و خطا نداشته و باید با شناخت و آگاهی کامل کرسی مقدس خدمت به مردم در شهرداری را عهده دار شود.


احمد قاسمی

دانشجوی دکتری جغرافیا، گرایش برنامه ریزی شهری

لينک خبر:
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/72114