کد خبر: 175890 ، سرويس: داستان، شعر و ادب
تاريخ انتشار: 20 اسفند 1401 - 08:44
اختصاصی سرویس ادبی اتحادخبر
هرای کوچه ات

اتحادخبر: دریغ موج چشم تو به دل شررنمی زند / دلم به کوی عاشقان دمی گذر نمی کند...

هرای کوچه ات

دریغ موج چشم تو به دل شررنمی زند
دلم به کوی عاشقان دمی گذر نمی کند

میان پلک نرگست سپیده سر نمی زند
شفق ز ناز غمزه ات مرا خبر نمی کند

به زیر تار زلف تو دگر  قمر نمی زند
شعاع نوری از رخت به دل اثر نمی کند

لبان انگبین تو به لب شکر نمی زند
فغان که خسرو دلم یاد شکر نمی کند

خیال شاعرانه ام شبی به درنمی زند
به بیستون عاشقی تبر خطر نمی کند

نوای عندلیب تو  شرر دگر نمی زند
صدای ناز و نازکت یاد قمر نمی کند

به گرد شمع محفلت  پرم که ‌پرنمی زند
و یا که شعله های آن  شبت سحرنمی کند

تنم به تیر ناوکت دگر سپر نمی زند
بدان که زخم خنجرت دوتا کمرنمی کند

گل بهار نوبرت  گلی به سر نمی زند
دلم هوای کوچه ات میل سفر نمی کند

غزال خاقان غزل اگرچه سرنمی زند
به بیت بیت دفترم چرا نظر نمی کند

 

خاقان_کرمی

۱۴۰۰/۱۰/۷

لينک خبر:
https://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/175890