کد خبر: 175682 ، سرويس: استان فارس
تاريخ انتشار: 14 اسفند 1401 - 11:20
اصلاح شبکه روشنایی بخشی از بافت تاریخی شیراز

اتحادخبر: مدیر امور یک توزیع برق شیراز گفت: پروژه ساماندهی و بهسازی شبکه روشنایی معابر در محدوده‌ای از بافت تاریخی شیراز، پیرامون گذر سید ذوالفقار، اجرایی شده است.

اتحادخبر: مدیر امور یک توزیع برق شیراز گفت: پروژه ساماندهی و بهسازی شبکه روشنایی معابر در محدوده‌ای از بافت تاریخی شیراز، پیرامون گذر سید ذوالفقار، اجرایی شده است.

اصلاح شبکه روشنایی بخشی از بافت تاریخی شیراز

به گزارش ایسنا؛ ذنوبی یکشنبه ۱۴ اسفند به خبرنگاران گفت: با توجه به طرح بهسازی معابر محدوده تاریخی گذر سید ذوالفقار واقع در بافت تاریخی شیراز، لزوم نوسازی و بهسازی روشنایی این محدوده وجود داشت.

او خاطرنشان کرد: طی ماه اخیر، اجرای این طرح در توزیع برق شیراز مصوب و تامین اعتبار شد و با اجرای آن وضعیت شبکه روشنایی محدوده‌ای به وسعت حدوداً ۱ کیلومترمربع انجام شده است.

ذنوبی، محل تامین هزینه اجرای این طرح را از منابع جاری  اعلام و اضافه کرد: در این طرح، تعداد ۴ دستگاه چراغ روشنایی نصب و ۲۲ لامپ تعویض، ۱۴ دستگاه لوازم روشنایی معابر اصلاح شده است.

مدیر امور یک توزیع برق شیراز گفت:اجرای پروژه‌های روشنایی معابر به ویژه در محدوده بافت‌های تاریخی و فرهنگی، به واسطه شرایط خاص محیط، محدودیت تردد، باریکی معابر و حاکم بودن قوانین و ضوابط میراثی، از دشواری خاصی برخوردار است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح با هدف بهبود وضعیت فضای عمومی گردشگری و کمک به افزایش امنیت و ایمنی تردد و زیبایی محیطی در دستور کار قرار گرفت، گفت: در محدوده‌های تاریخی و گردشگری و فرهنگی، طرح‌ها متناسب با فضای محیط پیرامونی و حفظ هارمونی دنبال می‌شود.

ذنوبی خاطرنشان کرد: خوشبختانه اکنون در تعامل با دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی در سطح شهرستان شیراز، به نقطه مناسبی از مطلوبیت دست یافته‌ایم و امیدواریم در سایه همین تعامل، امکان توسعه فعالیت‌های اجرایی و خدمات رسانی به شهروندان، بیش از گذشته فراهم شود.

 

لينک خبر:
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/175682