امروز: شنبه 16 مهر 1401
  طراحی سایت
تاريخ انتشار: 21 شهريور 1401 - 07:48
اختصاصی اتحادخبر؛

اتحادخبر-غمچو: نَزیکَلِ چاس بی وُ اَفتو مث خُرِنگِ تَشی زمینِه میسوزوند. یه بادِ داغی هم از ری هَلِ گاراج می اُومِه که لارِ آدمه تش میزِه. دی هِلِیهو زَمبیلِ سوزیشِه نهاده بی پیش ریش وُ هاسِی ریشون اُو میپِشکُوند. اُو که میگِرُفت ری سوزییَل، سوزتر و تازه تر ویمیدِن. ریحون و جعفری و تُروَک و کُرّات و نعنا تو زَمبیل بیدِن وُ پرپینَل هم که جَلدتر خِراو وِیمیدِن، نهاده بیدِشون ری یه کلِ کارتِنی...

طنز/ کُنجیر(74)

غمچو:


نَزیکَلِ چاس بی وُ اَفتو مث خُرِنگِ تَشی زمینِه میسوزوند. یه بادِ داغی هم از ری هَلِ گاراج می اُومِه که لارِ آدمه تش میزِه. دی هِلِیهو زَمبیلِ سوزیشِه نهاده بی پیش ریش وُ هاسِی ریشون اُو میپِشکُوند.
 اُو که میگِرُفت ری سوزییَل، سوزتر و تازه تر ویمیدِن. ریحون و جعفری و تُروَک و کُرّات و نعنا تو زَمبیل بیدِن وُ پرپینَل هم که جَلدتر خِراو وِیمیدِن، نهاده بیدِشون ری یه کلِ کارتِنی وُ ریسَریش هم اُنداخته بی ریشون. بالِ ریسری زرد و چَروْ بی وُ بوُ خاگتِماته میدا که دوش دُرُس کِردِه بی اُما کَروُ زده بی شی تینَک وُ پاکشِه رُخته بی ری غالی وُ یه مُشتیش هم رُخته بی ری ریسریش که کاظوُ وُ کُوووُ بیزونَلِه خُوخُوالو جَعمشون کِردِیدِن وُ وا مینَلِ ری غالی وُ پِرزالِی بالَلِ کُدوکی که چن شو پیش کَروُ پُی تَه باویزَن کُشتیدِش و بِلتَشِ سرِ قیلون که دوش تو مرافِعَه رُختِه بی ری غالی، پاکشونه پِرِنج زدیدِن رُختیدِن ته حلقشون وُ مثِ لوز خاردیدِنشون.
جَرِ کَروُ سَرِ ئی بی که میگفت نِبُیَس هر شوُ هر شوُ چی گیرون دُرُس کُنِی. میگفت مو کجا ایقه پیل دارُم که تو هر شو بُخُی خاگتماتِه دُرُس کنی ! دی هلیهو هم گفته بی چه بِدُمشون نِپِه. ماس و پنیر و آلو خو گیرونتر درمیان _ یه مشتِ دیه هم جَر و مرافعَه کِردِیدِن وُ کَروُ پُی قار و قیَه، چن تا فحش زُشت وُ یه چن نفر دادِی که اِی بُخام بنویسُمشون، هم کَروُ بدوَخته میگیرِن، هم دیه نِمِیلِن دی هلیهو زَمبیلِشِه بَیلِه اُونجوُ وُ کُرّات و تُروَکِشِه بُفورشَنِه وُ هم ممکنه سراقِ خومَم بیان _ دی هلیهو بالِ ریسریشه که خاگتماتِی واویدِی، هُل دا شی کارتن وُ دِکِشا گیرِ اُو پِشکُندَن ری پرپینَل واوی. گیرِ صاف و صیف کِردَنِشون بی که یه ماشین سیِینی بِرَکِش وُویسا وُ رانندَش شیشِی ماشینه کشی دومَن. تا شیشه اُومِه دومن، یَک باد خنکی خارد تو توری دی هلیهو که اُنگار زنده واوی. اُنگار دِنیِیِه دادیدِن وَش. بنظرش اُومِه که بهشت هم بُیَد همچی هوایی داشتو !
مِردکِ دوکارِه ای که مینَلِ جلو سرش رُخته بیدِن، پُی لِواسِ خاکی پشت فرمون نشسِه بی وُ یه عُینکِ سیِی پهنی هم ری چیشِش بی. دی هلیهو گفت بفرما عامو ! مِردک یه سلام لنگی کرد و گفت یه کمِ سوُزی خَردَنی بده. دی هلیهو گفت چشم. وُ گیرِ بُر زدنِ سوزییَل واوی. همیطحر که هاسی دَسّه دَسّه مینهادشون ری هم، مِردک گفت یه خوردِی پرپینی هم بِیل. دی هلیهو گفت ری چیشُم. وُ دس کِرد یه بافِی پرپینی از شی ریسریش دراُوُرد و نها ری باقی سوزییَل. مِردک عُینکشه یه کمی ری چیشِش دومن بالا کِرد و گفت گَرمِت نی عامِه ؟ دی هلیهو گفت چه کنیم ؟ گرممون هم بو. بُیَد یه چن تا تالِ سوزی بِفورشَنُم تا یه قیاسِ ماسی بِتَرُم بُسوُنُم سی کُلی مُلییَلُم یا نه ؟ مِردک گفت خوفِت نَبو، دُرُس ویمو خدابخا. دی هلیهو گفت کِی دیه ؟ وَختی عمر ما سر رَه ؟ مِردک گفت نه، خدابخا هَمی یکی دو ماه آینده دُرُس ویمو اینشالا. بعدش همیطحر که ریحون و پرپینَلِه وُ دسِ دی هلیهو میسِه، گفت آغُی استاندار دستور داده تمومِ رئیسَل وُ مدیرلِ اداره جاته از آدملِ قرآنی بِیلِن. دی هلیهو گفت یعنی چه !؟ مِردک نیلونِ سوزیِه نها ری صندلی بِرَکیش و گفت یعنی ئی که میخا آدملیه ری پست و سمت بِیلِه که قرآنی وُ اهلِ قرآن بوُوِن. دی هلیهو گفت والا ایسو چِل و چن ساله که مملکت دسِ آدملِ قرآنیه خو ! بعدش یه کمی صداشِه آرومتر کِرد و گفت هر آدمِ قرآنی هم، حُکماً چون قرآن میخونه، نمیتره آدمِ دُرُسی بو. تو فیلمِ ایمام علی دیدی همی قرآن خونَل که اسم شون خوارج بی، چه سرِ امیرالمومنین اُوُردِن ؟ دیدی چن تا قرآن سرِ نیزه زدن مقاوِلِ حضرت امیر ؟ بعدِش بالِ ریسریشِه کشی ری پرپینَل و گفت تو همی زمان خومونَم مِی سعید طوسی، نه معلُمِ قرآن بچیَل بی !؟ بعد یه هسکِی گتی دا وُ گفت آغُی استاندار اِی میتَره، چن تا کافرِ ذمی بِیلِه رییس و مدیر اُما کافرِ ذمی که مدیر و مدبر و عادل بو وُ بفهمه که میخا چه کنه وُ هَمِی مردمه پُی یه چیشی بِوینِه وُ سیش فرق نکنه که چه کسی چه دین و مذهبی داره. مِردک یه سویل خندِی کِرد و گفت عامه، دِلِت خیلی پُرّا ! دی هلیهو گفت کجاشه دیدیه ! مِردک شیشِی ماشینه کَشی بالا وُ رفت. پُی رفتنِ ماشین، لیمِ بادِ خنکی هم که می اُومِه، پاش رفت. دی هلیهو هَنی نِنِشِسِه بی پُی زَمبیل که کَروُ پُی موتور بالِی سرش وُویسا وُ گفت رُب ساعته که شی اَفتو وُیسیدُمه تا مشتریت بِرِه. بعدش تندتر گفت جَلدی جَعم و جور کُو تا بِرِیم که هاسِی بُک میگیرُم وُ گرما. بعدش یه سیلی وُ پلاکِ سرخ ماشینی که تازه سوزی اِسَدِی وُ هاسِی میرفت، کِرد و گفت چه میگفت ئی مِردَک که ایقِه طولِش دا !؟کانال تلگرام اتحادخبر

مرتبط:
» انگشت مياني [بيش از 3 سال قبل]
» زیپوچی !!! [بيش از 4 سال قبل]
» هف تو لوله پوليكا (8) [بيش از 9 سال قبل]
» طنز/ کُنجیر (۶۴ ) [4 ماه قبل]
» تاپو [بيش از 3 سال قبل]
» ظریف: کف گرگی دیگه چیه؟! [بيش از 8 سال قبل]
برچسب ها:
طنز , کنجیر , غمچو , اتحادخبر

نظرات کاربران
1401/06/21 - 17:07
0
2
واقعن زیبا می نویسند
من از خوانندگان همیشگی این قسمت هستم
قصد ندارند خودشان را معرفی کنند
1401/06/21 - 08:37
0
1
استانداری که70 ساله باشه زیاد انتظار نداشته باشید ازش. از انتخاب مدیرانش میشه فهمید
...................
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

 • بیماری‌های قلبی و عروقی مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر در بین افراد جامعه است
 • هدف اصلی استکبار جهانی از راه اندازی جنگ هشت ساله به زانو درآوردن انقلاب نوپای اسلامی بود/رسانه مهمترین ابزار سلطه گری مستکبران بر ملت هاست
 • عناوین روزنامه‌های امروز1401/07/12
 • برخورد مرگبار خودروی ال ۹۰ با عابر پیاده در برازجان
 • قیمت انواع ماهی و میگو خلیج‌فارس در استان بوشهر+ جدول
 • بررسی عملکرد دهیاری ها و معرفی دهیار نمونه بخش سعدآباد
 • رفع تصرف ۱۴ مورد تجاوز به حریم رودخانه‌ها در دشتستان
 • صعود گروه کوهنوردی آزاد برازجان به قله علم کوه / تصاویر
 • پیام تبریک شهردار برازجان به مناسبت روز فراجا
 • نسخه اینترنتی هفته نامه اتحاد جنوب/شماره 1213
 • استوری تازه علی کریمی درباره شعارهای معترضان
 • تقدیر شهردار برازجان از پرسنل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی به مناسبت روز جهانی آتش‌نشانی
 • جشنواره ماهیگیری زنان در بوشهر برگزار شد
 • مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات در بوشهر تمدید شد
 • محموله بزرگ پمپ آب در دشتستان زمین‌گیر شد
 • سه خودکشی طی ۱۰ روز اخیر در برازجان
 • هفت سال در جبهه بودم و 11 گردان را فرماندهی کردم/ بعضی وقتها چهار نفر از خانواده در جبهه بودیم/ بنیان گذار عملیات برون مرزی درخاک عراق بودم
 • همایش پیاده روی ولایت در برازجان برگزار شد / تصاویر اختصاصی اتحاد خبر
 • شما در کانادا، ما در صفِ قرعه‌کشی خودرو؟!
 • موکب حضرت فاطمه الزهرا(س) شهر چغادک در عراق/ تصاویر
 • ضرورت تحوّل نظام آموزشی
 • جان برازجان احساس خطر کنید
 • آشنایی با مداحان و مرثیه سرایان اباعبدالله الحسین (ع) برازجان
 • با این مردم، نامردمی نکنید
 • برگزاری مسابقات آزاد و استعداد یابی استان به میزبانی دشتستان
 • رضا صابری مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان بوشهر شد
 • حضور زائران نیجریه ای در موکب فاطمه الزهرا(س) چغادک در نجف اشرف/ تصاویر
 • احداث دیوار حفاظتی رودخانه‌ی فصلی
 • تعزیه روستای زیارت با تغییر و تحولاتی در متن و اجرا/ اجرای تعزیه کاروانی
 • تقدیر کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری از اقدامات شهردار سعدآباد