امروز: پنجشنبه 06 آذر 1399
  طراحی سایت خبری
تاريخ انتشار: 29 مهر 1399 - 11:00
اختصاصی اتحاد خبر/ سرویس ادبیات حماسی

اتحادخبر-حسرت محمودآبادی: یادگارِ زریران که آن را شاهنامه ی گُشتاسپ نیز گفته اند یکی دیگر از متون کهن ایران باستان می باشد. این منظومه ، منظومه ای حماسی ، تاریخی ، نمایشی و ادبی ست  که ساختار نمایشی ، تاریخی آن بسیار بیشتر از جنبه های دیگرِ آن به چشم می آید. در اینجا بخشی از فرهنگِ حماسه در خصوص جنگ ایرانیان با خیونان را نشان خواهیم داد...

نگرشی بر حماسه ی کهن یادگار زریران

حسرت محمودآبادی:

یادگارِ زریران که آن را شاهنامه ی گُشتاسپ نیز گفته اند یکی دیگر از متون کهن ایران باستان می باشد. این منظومه ، منظومه ای حماسی ، تاریخی ، نمایشی و ادبی ست  که ساختار نمایشی ، تاریخی آن بسیار بیشتر از جنبه های دیگرِ آن به چشم می آید. در اینجا بخشی از فرهنگِ حماسه در خصوص جنگ ایرانیان با خیونان را نشان خواهیم داد. این حماسه بر سر دین مَزدیَسنان که ایرانیان از هُرمَزد و زرتشت پذیرفته بودند و باعث می شود برای ارجاسب پادشاه خیونان گران بیاید و موجب نبردی سهمگین شود شکل می گیرد.  دین زرتشت ، با پشتیبانیِ گُشتاسپ رسمیت پیدا کرد که در این منظومه  با چاشنیِ ادبی این واقعه ی تاریخی به ثبت رسیده است به همین دلیل آن را  می توان اثری خواندنی و مهم تلقی کرد. همچنین شرح دلاوری های زریر ، برادر گُشتاسپ در جنگ با خیونان در این منظومه با هنرمندی نگاشته شده است. این را یادگار زریران خوانند بدانگه نوشته شد که گشتاسب شاه با پسران ، برادران ، اسپوهران ( خاصان) و همالان خویش دین ویژه را از هُرمَزد پذیرفت.


بعد از پذیرفتن دینِ مَزدیَسنان از جانب گُشتاسپ و افرادش نامه ای از سوی اَرجاسپ فرستاده می شود که از گُشتاسپ می خواهد از این کار دست بردارد . گُشتاسپ بعد از شنیدنِ متنِ نامه خشمگین شده و فرمان می دهد که پاسخ نامه را بدهند. "نخست ، نه ما این دین ویژه را هلیم و نه با شما هم کیش شویم و ما دین ویژه را از هُرمَزد پذیرفتیم و بنهلیم" ...متن نامه ادامه دارد.


آنچه پیداست گُشتاسپ خود می دانسته که در برگزیدن این راه و این انتخاب خطرات بسیاری بر سر راه خود و برادران و برادرزادگان و هم کیشان قرار دارد ولی با شهامت و رشادت و صلابت بر سر دین خود می ماند. او برای پیروزی و ترویج دین خود همراه سپاهیان ، پسران و برادران خود در مقابل سپاه اَرجاسپ می جنگد. پیروز و پیروزگر باد ، دادار هرمزد ، نمادِ زرتشیان اسپیتمان را که آورد دین به مَزدیَسنان اویژه را و روان کرد به یاری گُشتاسپ شاه و زریر و اسفندیار.
داستان به صورتِ مضارع بیان شده که موجب حرکت و تاثیر گذاری بیشترِ روایت گردیده ، ذکر جزییات ، تصویر واضحی از حوادث ارائه می دهد گویی نمایشی را بر پرده می بینیم. نمایشی  پر از صحنه های دراماتیک ،  حماسی ، رشادت و نبردی نفس گیر.


استفاده از صنعت اغراق که فردوسیِ بزرگ در شاهنامه نیز از آن فراوان بهره برده است را می توان یکی  از ویژگی های ادبی این اثر برشمرد:


و سپاه ایرانشهر ایدون بایستد
که بانگ به آسمان شود
و طنین به دوزخ شود
 به راه که شوند
گذر ایدون ببرند
به آب بیامیزند
که تا یک ماه خوردن نشاید .


تکرار  ، صنعت دیگر این اثر است ، عنصری که در ایجادِ لحنِ حماسی به واقعه ی داستان یاری می رساند. در شاهنامه نیز فردوسیِ بزرگ به گونه ای نبوغ آمیز این امکانِ زبانی و ادبی را به مثابه ی یکی از نمودهای آشکارِ بلاغت در سخن به کار گرفته است. این اثر ویژگی های کامل یک اثر نمایشی را به گونه ای دیگر نیز دارد و آن نقش صدا و هیاهو در میدان نبرد است. هنر ، بلاغت کلام ، خیال شاعرانه ، خلق صدا در نوشتن ، پرداختن به جزئیات موجب شده صحنه هایی خلق شود ، متصور در ذهن خواننده تا بتوان یادگار زریران را جزء آثار نمایشی کهن بر شمرد.  یادگار زریران از دو ویژگیِ آیینی و پهلوانی نیز برخوردار است.

 

حمایتِ گُشتاسپ از دینِ مَزدیَسنان با تمامِ توان و نیرو  و ملحق شدنِ زریر و بستور و اسفندیار در کنار او در میدان نبرد ، صحنه هایی پهلوانی و حماسی خلق می شود که بعد از گذر این همه سال خواندنش تحسین و غرور و اقتدار را بر می انگیزاند. پهلوانی در ایران پیشینه ای کهن دارد ، افسانه ها، داستان ها ، متل ها و گاها آوازهایِ ایرانی شرح همین پهلوانان نامی ست. اما جنبه ی آیینی این اثر آن است که برخی معتقدند کهن ترین تعزیه و نمایشنامه حماسی ، آیینی و تاریخی ایران به شمار می آید. آثار بازمانده به زبانِ پهلوی ساسانی  را معمولا در دو دسته متون دینی و غیر دینی تقسیم می کنند. در این آثار که بدان نام ادبیات پهلوی زرتشتی نیز  داده اند هاله ای از باورهای آیین دین زرتشت را می توانیم ببینیم.

این اثر که آن را یک اثر نمایشی نیز خواندیم با مونولوگ یا تک گویی آغاز می شود همانطور که نقل ماجرا پیش می رود صداهایِ دیگر نیز شنیده می شوند هر صدایی مختص خود شخصیت. مناظره ها ، مویه ها ، سوگندها ، گفت و گوهایِ احساسی (میان نستور و زریر ) صدای درفش ها و زمین افتادن ها همگی به طور هنرمندانه به متن افزوده می شود. گذر از مونولوگ تا رسیدن به دیالوگ چهره ی اثر بخش نمایشی را قوا می بخشد. ابتدا هر کلام ، سخن و فکری در ذهن صورت می گیرد و تنها مونولوگی است بین ذهن پرداخت کننده و زبانی که آن را جاری می سازد و سپس در ارتباط با دیگران و جهان ، آن اندیشه ، سخن و تفکر شکل دیالوگ می گیرد برای تبادل نظر ، فرهنگ ، اندیشه و باور که در یادگارِ زریران نمود این ویژگی در نهادِ انسان و سپس تعاملِ او با جهان را می توان دید.

برخی معتقدند شخصیت پردازی در این کتاب رویکردی چند وجهی از کارکردهای رفتار شناسی دارد البته به نظر می رسد این منظومه در مقایسه با دیگر آثار از جمله شاهنامه ی فردوسی کمتر از این امتیاز بهره جُسته است. می توان به طور خلاصه به زریر و پسر کم سنش بستور اشاره کرد ، بستور علی رغم سن کم با ویژگی های پهلوانی و شجاعت و انتخاب حتی مرگ در میدان نبرد در کنار اعتقاد و باور خود و بزرگان قرار می گیرد و چنان در میدانِ نبرد حاضر می شود که می توان از نظر روان شناسی چند وجهی بودن کارکردهای رفتاری او را بررسی کرد. پسری که او را روز قبل از جنگیدن منع کرده اند حال در یک شبانه روز به چنان پختگی می رسد که مبدل به چهره ای شجاع و دلیر و مبارز می شود. به دلیل باور داشتن ایرانیان به دو نیروی خیر و شر ، نیکی و بدی همه چیز یا تحت تاثیر خیر است یا شر ، افراد یا نیکی پیشه می کردند یا بدی و می توان گفت انسان ها یا فرشته خصال بودند یا اهریمنی به همین دلیل در برخی آثار به جا مانده نگاه یک سویه به رویکرد رفتاری کم رنگ بود. البته فردوسیِ بزرگ به گونه ای شگرف و خلاقانه  و مدرن تر در شاهنامه به شخصیت پردازی با رویکردی چند وجهی از کارکردهایِ رفتاری پرداخته است. نوع روایتِ این کتاب پهلو می زند به روایت هایِ یشت ها درباره ی تاریخ ایران. مردم دین تازه ی زرتشت را پذیرفتند اما برای بسیاری از مفاهیم ژرف و نو آوری ها یکتا پرستی آن قابل درک نبود.

 

با بررسی فروردین یشت می توان به اعتقادات و آیین و مذهب شاهان کیانی پیش از آیین مَزدیَسنی پرداخت. یادگار زریران که کتابی ست تاریخی و تابع آن دوران تا حدودی روایت گر این موضوع است. همچنین در فروردین یشت آمده است که گُشتاسپ ناجیِ دینِ زرتشت است و این دین را از بند رهانید. بخشی از کتاب:
پس گوید کی گُشتاسپ شاه که اگر همه اسیران و برادران و خاصان من کی گُشتاسپ شاه و هوتوس - که خواهر و زن است که از پسر تا دختر سی تن ازش زاده شده است - همه بمیرند پس من این دین ویژه مزدیسنان را از هُرمَزد پذیرفتم ، بنهلم

امید خواندن کتاب های پر افتخار خاک پرگهرمان ، چراغ هدایتگر راهمان باشد .
کانال تلگرام اتحادخبر


نظرات کاربران
1399/07/30 - 14:44
0
1
پس از جدال نام "گلها"به نامهای "گل باران" درادبیات ژاپن و "گل بی منّت بارون"سروده ی "ایرجو"/ایرج شمسی زاده رسیدم و منوچهر آتشی که دوبیتی نابی سروده وبرای شمسی زاده فرستاده بود:بیا بندر !بیا مهمان ما باَش%گل بی منّت باران ما باش نمی خواهی بیائی نامه بنویس%به نامه سرمه ی چشمان ما باش!
1399/07/30 - 14:17
0
1
درود و احترام ...‌مهرتان فزون باد بزرگ اندیش ...امید بخوانیم تا بدانیم
1399/07/30 - 10:01
0
1
درودها بر شاهدخت محمودآبادی شاعر پست مدرن و منتقد پر دانش. برای شما آرزوی پیروزی دارم. به شخصه خواننده ی هر ماه مطالب وزین شما بانوی اصیل و نژاده ی ایرانی هستم و چیزها آموخته ام. همیشه زنده و پاینده باشید...
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

 • دیدار اعضا هیئت همگانی دشتستان با فرماندهی تیپ پیاده سپاه بوشهر / تصاویر
 • حضور پرسپولیس برازجان در لیگ دسته ۳ در هاله ای از ابهام !
 • دریادلان پایگاه دریایی بوشهر خون اهدا کردند / تصاویر
 • انواع خشونت علیه زنان/ راه کارهای مقابله با خشونت علیه زنان/ تماس با 123 برای گزارش
 • نظارت مستمر بر اجرای محدودیت های کرونایی در آب پخش/تشییع جنازه با حداقل نفرات برگزار شود
 • حمایت ازحقوق کودکان
 • هواشناسی بوشهر: سامانه پرقدرت بارشی در راه است
 • عدم برگزاری تجمعات نقش مهمی در کاهش روند بیماری کرونا دارد/ ساماندهی آرامستان‌های شهرستان دشتستان
 • وضعیت مسکن مهر پرگان و بسیجیان در برازجان/ وضعیت پروژه راه آهن بوشهر- شیراز/ تکمیل کمربندی ورودی برازجان/ آسفالت پل آبپخش - سعدآباد ظرف دو هفته آینده
 • راهکارهای توسعه ورزش کوهنوردی در دشتستان مورد بررسی قرار گرفت
 • دولت از کدام نطق نماینده دشتستان شکایت کرد؟
 • شمار بستری‌های کرونا در بوشهر کاهش یافت
 • ۲۸ میلیون مترمکعب آب در سد رئیسعلی دلواری ذخیره شد
 • امنیت استان بوشهر مطلوب است/ همدلی کم‌نظیر اعضای شورای تامین
 • فال روزانه ۹۹/۰۹/۰۵
 • دفاعیه ی بادمجانی
 • 228 فوتی کرونا در دشتستان/ رسانه ها سنگ تمام گذاشته اند/ ایجاد محدودیت در ورودی دشتستان/ نحوه کار ادارات
 • کاهش بستری‌ها و فوتی‌های کرونایی در استان بوشهر/ تشدید نظارت‌ بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی/ نحوه تردد کارمندان و کارگران
 • ویدیو/ بارش پاییزی دره فصلی روستای گلدشت دشتستان را لبریز کرد
 • محدودیت های سخت گیرانه ای که فرماندار دشتستان مطرح کرد/ پلمب مطب‌ها در صورت رعایت نکردن پروتکل‌ها/ درخواست از مردم و اصناف
 • پیام تسلیت شهردار دالکی در پی درگذشت حجت‌الاسلام شیخ مصطفی عالم زاده
 • میزان رعایت پروتکل ها در برازجان ۵۰ درصد است/ دشتستان در وضعیت نارنجی/ کمبود انسولین به زودی برطرف می شود
 • هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان دشتستان انتخاب شد
 • پیام تسلیت رئیس شورای شهر دالکی در پی درگذشت حجت‌الاسلام شیخ مصطفی عالم زاده
 • تعطیلی تمامی اماکن ورزشی شهرستان دشتستان از اول آذرماه
 • گزارش تصویری نشست خبری استاندار بوشهر با موضوع محدودیت‌های کرونایی آذرماه
 • زاهدی فرد بی توجه به حواشی ، شایستگی خود را نشان داد
 • چرا بنزین یورو ۴ در برازجان نیست؟
 • خودآگاهی/ایجاد نظم در زندگی
 • در پی ناپایداری جوی امروز،خسارات زیادی به تاسیسات شهرداری وارد شده است
 • وداع جانسوز مردم برازجان با زنده یاد مهندس علی پورجم/ تصاویر
 • شرایط فعالیت اصناف در برازجان اعلام شد/ گروه های صنفی که از شنبه اجازه فعالیت ندارند
 • وداع حزن انگیز مجموعه شهرداری برازجان با زنده یاد علی پورجم / تصاویر
 • چرنوبیل تنگدستی (خودکشی) در پایتخت انرژی ایران
 • درخواست‌های شورای شهر دالکی از فرمانده انتطامی دشتستان / تصاویر
 • تصاویر تمرین شاهین شهردارى بوشهر در ورزشگاه شهید بهشتى
 • غـیـــر مـجـــازهـا/ نظر فرماندار و برخی از شهروندان
 • نام برازجان بر فراز قله های طرح سیمرغ /کوهنوردی نماد صبر،تحمل و استقامت است
 • دفاعیه ی بادمجانی
 • ژیمناستیک بانوان نیاز به حمایت و توجه جدی تری دارد / آموزش کودکان به من روحیه می دهد
 • پیام تسلیت شهردار برازجان به مناسبت درگذشت مهندس علی پورجم
 • تیم فوتبال پرسپولیس برازجان احیا می‌شود/ فعالیت ۲۹ خانه ورزش روستایی در دشتستان/ تسهیلات کرونایی ناچیز است
 • شش هزار بازرسی از اصناف دشتستان/ مهم‌ترین درخواست واحدهای صنفی/ احکام تعزیرات حکومتی بازدارنده نیست
 • ۳۶درصد شاغلان پتروشیمی جم بومی هستند
 • استاد دل ها؛ محمد رضا شجریان
 • .: قاسم حدود 17 ساعت قبل گفت: اگر مسئولین به وظایفشان ...
 • .: شهروند شبانکاره حدود 23 ساعت قبل گفت: سد شبانکاره به نام ...
 • .: دنیا دیده 1 روز قبل گفت: رسا وسود مند! "به ...
 • .: دنیا دیده 1 روز قبل گفت: این کار هدف های ...
 • .: فوتبالیست 1 روز قبل گفت: ای بابا آخر شرکت ...
 • .: دنیا دیده 1 روز قبل گفت: نمی دانستیم این "فزول ...
 • .: دنیا دیده 1 روز قبل گفت: جائی خواندم که قیمت ...
 • .: مسبب 1 روز قبل گفت: دوستان تحقیق بفرمایند مسبب ...
 • .: محمودآبادی حدود 2 روز قبل گفت: درود و احترام خدمت ...
 • .: کشتکار حدود 2 روز قبل گفت: به نظر من نویسنده ...