امروز: چهارشنبه 22 مرداد 1399
  طراحی سایت خبری
تاريخ انتشار: 15 آذر 1398 - 10:00
به بهانه 16 آذر روز دانشجو؛

اتحادخبر-فرج اله گرمسیری نژاد: با ورود نیکسون به ایران، دانشگاه بعنوان کانون بیداری وپایش رفتارحکومت ناآرام شد. دانشجویان دانشکده های مختلف ورود نظامیان مسلح را به محوطه دانشگاه خلاف استقلال و آزادی دانشگاه میدانستند. آنها تبانی قلم و اسلحه را برنمی تافتند، اسلحه همیشه به عنوان سمبل قدرت و خشونت و زورگوئی تعبیر می شد و قلم مظهر فرهنگ و...

یادی ازسه آذراهورائی

فرج اله گرمسیری نژاد:

 

درتاریخ معاصرایران (قبل از انقلاب اسلامی) دوبار در دانشگاه تهران تیراندازی و خونریزی شده است.
اول: دراعتراض به سفر نیکسون معاون رئیس جمهور وقت امریکابه ایران درسال 1332
دوم: درسیزده آبان 1357

دراین یادداشت واقعه اول بطور مختصر مورد بررسی قرارمیگیرد
دوره سلطنت محمدرضاشاه پهلوی راازشهریور1320تابهمن1357میتوان به سه دوره تقسیم کرد.
1-ازشهریور1320تاکودتای1332
2-ازکودتای 1332تاآبان1343
3-ازآبان 1343تابهمن1357
دردوره اول شاه جوان و تحصیلکرده تجربه چندانی دراداره امورکشوری نداشت. اگرچه مطابق قانون اساسی مشروطه مقام سلطنت مقامی تشریفاتی محسوب میگردید،لیکن نخستین تجربه شاه درمسندپادشاهی بود.
باخروج رضاشاه ازکشورانبوهی ازمشکلات ناشی ازجنگ جهانی دوم رمق چندانی برای کشورمان باقی نگذاشته بود.
مطابق کنفرانس تهران متفقین وعده داده بودندکه حداکثرشش ماه پس ازپایان جنگ ایران تخلیه نمایند،ولی نیروهای نظامی شوروی همچنان درایران بودند.
دراین دوره دوازده ساله(1320-1332)شاه دوره ضعف راسپری میکردوشکلی ازآزادی ودمکراسی وجودداشت.
دانشگاه بعنوان مرکزثقل اندیشه وتحول خواهی پیوسته زنده وبیدار،رفتارحاکمیت رادرزمینه های مختلف پایش میکرد.
با بالاگرفتن دعوای نفت به پرچمداری دکترمصدق وفراکسیون اقلیت مجلس وحمایت معنوی آیت اله کاشانی ،نفت ایران در29اسفند1329ملی اعلام شد و شعاع این پیروزی بزرگ به دورترین نقاط ایران ازجمله برازجان رسید و مطابق شنیده ها یکی از شعارهای جوانان آنروز در مخالفت بادولت انگلیس و حمایت از دکتر مصدق این بود. «نفت ماملی شده دکترمصدق / شاه انگلیس.....شده دکترمصدق»

دراواخردوره خوش دوازده ساله،دکترمصدق درمسندنخست وزیری قرارگرفت.
مصدق نیزتحصیلکرده وازافراداستخوان دار و خوشنام آن عهدبود.
درایام نخست وزیری اومطبوعات آزادبودند،مصدق توصیه کرده بودکه هیچ مطبوعه ای رابه جرم انتقادازنخست وزیربازخواست نکنند.
اودرسفرهای خارجی برای اعاده حقوق حقه ملت ایران ازجیب خودش هزینه میکرد.
هیچگاه ازدولت حقوق نگرفت ولعنت کرده بودکس یا کسانی راکه ازاومجسمه ای بسازند.
دراین دوره دانشگاه بیدارومحل برخوردآرا وعقایدگوناگون بود.اساتیددانشگاه عمدتاافرادشاخص وبرجسته ومورداحترام بودند.
درعرصه بین الملل رقابت شدیدی بین بلوک کمونیسم وجهان سرمایه داری درگرفته وشاه جوان ایران پیوسته زیرفشارسیاسی این دوبلوک سرگردان بود.
باپیروزی مردم وملی شدن نفت،دنیای سرمایه داری برآن شدتاموازنه سیاسی رادرایران برهم بزندتاشرکت نفت ایران وانگلیس بخش اعظم سودسرشارنفت راروانه غرب نماید.اولین هدف دررسیدن به مقصودسرنگونی دولت ملی دکترمصدق بودکه توانسته بودرأی دیوان دادگستری لاهه رابه سودملت ایران بدست آورد.
بنابراین دولتین امریکا وانگلیس باهمراهی عوامل داخلی کودتای 28مرداد1332 راطراحی واجرانمودندکه نتیجه آن سقوط دولت ملی دکترمصدق بود.
باپیروزی کودتاچیان همه آمال وآرزوهای ملت ایران بربادرفت.روشنفکران موردآزارواذیت قرارگرفتند.عده ای خانه نشین شدند،عده ای اعدام وتعدادزیادی دستگیروزندانی شدند،تعداددستگیرشدگان بحدی بودکه دربرخی نقاط دورافتاده ایران ازجمله برازجان ،کاروانسرای مشیررابااندکی تغییرات به زندان تبدیل کرده افرادسرشناس سیاسی رادراینگونه زندانها نگهداری میکردند.

قشرجوان وتحصیلکرده سرخورده ازاتفاقی که افتاده بودناراحت ونگران بودند.دانشگاه ازتب وتاب وجوشش افتاده بود.
این سالها آغازدوره دوم سلطنت محمدرضاشاه وقدرتمندشدن اوباحمایت غرب بود.

پس ازکودتادانشگاه محل جولان نظامیان شده بود،مطبوعات محدودوقدرت مانورشان محدودترشده بود.

باسقوط دولت ملی دکترمصدق ،اورانیزبه دادگاه کشیده ،محبوس کردند.آرامش وسکوت مرگباری ایران رافراگرفت.

به فاصله حدود 108 روز پس ازوقوع کودتا، ریچاردنیکسون معاون رئیس جمهوروقت امریکا برای بازدید به ایران آمد و این خود دهن کجی بزرگی به ایرانیان بود، زیرا در قیام سی ام تیر1331و در دعوای نفت، ملت ایران تعدادی ازفرزندان خودراقربانی کرده بود.

باورودنیکسون به ایران ،دانشگاه بعنوان کانون بیداری وپایش رفتارحکومت ناآرام شد.دانشجویان دانشکده های مختلف ورودنظامیان مسلح رابه محوطه دانشگاه خلاف استقلال وآزادی دانشگاه میدانستند.آنهاتبانی قلم واسلحه رابرنمی تافتند،اسلحه همیشه بعنوان سمبل قدرت وخشونت وزورگوئی تعبیرمیشدوقلم مظهرفرهنگ وادب وعلم واندیشه بوده است.

بنابراین دانشگاهیان حضورنظامیان رادردانشگاه هضم نمیکردند. یکی ازاشتباهات استراتژیک حکومت پهلوی دوم درتعامل بادانشگاه همین امربود.گروهی ازنظامیان بعنوان گارددانشگاه برای همیشه درجنب دانشگاه یا درگوشه ای ازفضای دانشگاههامستقرشده واین خودبی حرمتی بزرگی به هویت وشخصیت مهدعلم ودانش بود.

در روز 16آذر 1332 دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران موردحمله نظامیان قرارگرفته، سه تن ازبهترین فرزندان ملت ایران به نامهای شریعت رضوی،بزرگ نیا، قندچی بضرب گلوله نظامیان برخاک افتادند. از آنروز هر ساله دانشگاههای ایران در روز 16آذر آبستن حوادث و اعتراضاتی به حکومت پهلوی بود.

مرحوم دکترشریعتی تعبیر«سه آذراهورائی»رابرای این سه نفربکاربرده بود.

هم اکنون یادمان این سه دانشجو در کریدور دانشکده فنی دانشگاه تهران روی ستون سمت چپ کنار راه پله دیده میشود.

روانشان شادویادشان گرامی باد.

درتقویم روز  16آذر به نام روز دانشجو ثبت شده است.کانال تلگرام اتحادخبر


نظرات کاربران
1398/09/15 - 22:01
0
1
ها ککا. نفت ما ملی شده. خدا رو شکر.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

 • تجلیل فرماندار دشتستان از خبرنگاران / تصاویر اختصاصی
 • مسئولین نسبت به تلفات بالای کرونا در دشتستان پاسخگو باشند / خبرنگار باید مستند بنویسد
 • آغاز عملیات اجرایی مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی شهر دالکی در هفته دولت / تصاویر
 • بیش از 72 هزار خبر را تولید و انتشار داده ام/ پربازدیدترین خبری که کار کردم
 • اضافه شدن 4 فوتی جدید در اثر کرونا /٢٩۶ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری هستند
 • بی‌مهری برخی مسئولین از چالش‌های خبرنگاری است/ از گفتگو با دو ترنس بوشهری بازخوردهای جالبی گرفتم
 • خبرنگاران چشمان بیدار جامعه برای بیان واقعیت‌ ها هستند / دلایل مرگ و میر زیاد کرونا در دشتستان از نظر فرماندار
 • طنز/یه سوزن به خبرنگار
 • شعر طنز محلی/خطوط موازی
 • دکتر حاجیونی: ۱۵ واحد مسکونی ویژه معلولین در هفته دولت کلنگ زنی خواهد شد
 • طنز/برنج و مرخ
 • عرضه اولیه یک شرکت ساختمانی در بورس
 • تقدیری های فراخوان آثار هنری «قدس آزاد» معرفی شدند
 • تقدیر شهردار و رئیس شورای‌ اسلامی عالیشهر از کارگران خدمات شهری و فضای سبز+ تصاویر
 • خبرنگار به کارش عشق می ورزد/ اخبار و گزارش هایم در رفع مشکلات و توسعه بخش بردخون مؤثر بوده است
 • در کنار پروژهای زیر بنایی از ارتقاء مبلمان شهری غافل نمی شوم/ خبرنگار، سرمایه اجتماعی از دید مجموعه مدیریت شهری
 • تجلیل فرماندار دشتستان از خبرنگاران / تصاویر اختصاصی
 • بیش از دو میلیون خبر و گزارش نوشته ام/ چاپ خبر اعتصاب نانوایان برازجان در روزنامه آیندگان باعث افزایش دستمزد کارگران شد
 • بی میلی هایی بود، اما باعث آزردگی ام از هیچکس در فوتبال و کار مربی گری نشد/ تصمیمات غلط مدیریتی باعث عقب ماندگی فوتبال شد
 • مهمترین چالش رسانه ها عدم وجود نیروی متخصص است/ اولین و شیرین ترین گزارش من
 • مسئولین نسبت به تلفات بالای کرونا در دشتستان پاسخگو باشند / خبرنگار باید مستند بنویسد
 • یادداشتی که نماینده سابق را مجبور به واکنش کرد/ فقد خبرنگار تخصصی در مطبوعات استان
 • یکی از عملکرد خوب شورای پنجم انتخاب شهردار است/ شورای برازجان از نداشتن ساختمان مطلوب رنج می برد
 • اضافه شدن 11 فوتی جدید در اثر کرونا / تنها راه مبارزه با کرونا اقدامات پیشگیرانه است
 • خبرنگاری ساعت خاص یا روز و شب ندارد/ گزارش من درباره مشکلات نیروهای شرکتی بهداشت و درمان بازتاب زیادی داشت
 • برخی نشریات روزی نامه هستند تا روزنامه/ چاپ خبرکشته شدن زن زائو در دیلم باعث شد به دیلم دستگاه های لازم پزشکی داده شود
 • با حمایت های استاندار و معاون عمرانی استاندار پروژه بهسازی ورودی شهر سعدآباد با جدیت در حال اجراست/تصاویر
 • گزارشی که استاندار را به محله کوتی بوشهر کشاند/ رشد قارچ گونه سایت‌ های خبری از چالش‌های حوزه رسانه در استان است
 • تغذیه کنکور
 • حدود ۲۰۰۰ خبر و گزارش تهیه و منتشر کرده ام/ مهمترین مشکل خبرنگاران بیمه است
 • دکتر سروستانی از پزشکان متخصص شهر برازجان آسمانی شد / جزییات
 • خودکشی جوان ۲۶ ساله در یکی از معابر شهری برازجان
 • ثبت ۱۲ فوتی جدید کرونا در استان بوشهر /فوت نوزاد ۲۳ روزه بر اثر کرونا / اضافه شدن ۴۰ تخت icu به تخت های ویژه
 • وداع تلخ در استادیوم تختی برازجان / میزبان همیشگی ، این بار میهمان بود
 • کرونا حریف پدربزرگ ۹۷ ساله دشتستانی نشد
 • در کنار پروژهای زیر بنایی از ارتقاء مبلمان شهری غافل نمی شوم/ خبرنگار، سرمایه اجتماعی از دید مجموعه مدیریت شهری
 • تونل های انحراف آب سد دالکی به بهره برداری رسید/تصاویراختصاصی
 • ثبت ‌نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی از 13 مرداد شروع می‌شود
 • مسئولین؛ قهرمانان ورزشی استان را بیشتر بشناسند
 • بایدها و نبایدهای یک قرارداد
 • حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی استان بوشهر ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافت
 • حکم بخشدار ارم صادر شد
 • شهرداری برازجان، ماسک هدیه داد/ تصاویر
 • متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با رعایت عدالت بیمه‌ای انجام می‌شود
 • دشتستان همیشه پتانسیل بالایی در والیبال داشت/جان دوباره والیبال توسط جوانان