امروز: چهارشنبه 30 مرداد 1398
    طراحی سایت خبری
تاريخ انتشار: 20 خرداد 1398 - 11:35
طنز اختصاصی اتحاد خبر/جاروف

اتحادخبر- دی سامی:از وقتی یاد دارُم بوآم پامون تو خونه یَم شهری گپ میزَه وُ همیشه میگفت بوآ خدا بخا خُوتون که گت واوین برازگونی یَم  یاد میگیرین؛ هر وقتم پرسش میکردیم که سیچه ای داستان بچه ایشه سیمون تعریف میکرد و میگفت: قدیم یه بچه ی همساده ای داشتیم که نومش امین بی، هر روز صب گه میرفتم دینداش که پی هم بریم مدرسه، یه صُبی رفتوم تا امینو...

تیکه

دی سامی:

از وقتی یاد دارُم بوآم پامون تو خونه یَم شهری گپ میزَه وُ همیشه میگفت بوآ خدا بخا خُوتون که گت واوین برازگونی یَم  یاد میگیرین؛ هر وقتم پرسش میکردیم که سیچه ای داستان بچه ایشه سیمون تعریف میکرد و میگفت: قدیم یه بچه ی همساده ای داشتیم که نومش امین بی، هر روز صب گه میرفتم دینداش که پی هم بریم مدرسه، یه صُبی رفتوم تا امینو  هِنی تو جاشه، دِیش هم سی مَحضِ ایکه بِچِشِه وِل نکنُم وُ کُشتیر مانِه بُرد داخُل؛ مانَم عاقل یه گوشه ای نشستیم، امینو هم سِرِش گُت از تو اتاق دِسی سی ما تکون دا وُ رَه تا لِواس بَر کنه؛ دِیش از تو آشپزخونه بُنگِش دا وُ گفت: "امین جان عزیزم، واست لقمه گرفتم با خودت ببری مدرسه"
از طرفی جِرُم اومده بی که وُ امینو  میگو عزیزم، از یه هِلَم پِی خُوم میگفتُم لقمه چنه؟ چطو دِی مُو گُهی لقمه سیم نمیده.
امیُنو گفت مُو نمیخام؛ تارُفِ مُونَم کِردن، مُو خُو نمیفهمیدُم لقمه چِنِه سی محض هِمی مجبوری گفتُم نه مُونَم نمیخام اُوما از زنگ اول تا آخر مو نفهمیدُم معلم چه درسی دا، پاکی حِواسُوم وِرِ لقمه بی، خدایا ای لقمه چِنِه، ریم نِوِیمی پُرسِ کِسی یَم کُنُم.
زنگ خونه که خارد مِثِ تیرِ تو تفنگ رفتُوم هِلِ خونه وُ دو دِسی دَر میزدُم، صِدُیِ دِیمِه که شِنُفتُم هِمی پِسِ دِری گفتُم دِی ای لقمه چِنِه؟ دِیم گفت مِی چطو؟ گفتُم هُسِی می میروم تو فقط بگو لقمه چِنِه؟ چطو دِی اِمینو سیش لقمه میسونه وُ تو گُهی سی مو نِسِدیه؟ دِیم گفت دورت گشتُوم لقمه همو تیکه ی خُومونا، مثِ نون و پنیر،نون و خاگ...
ننه م که تو فِدَح گوشِ گپِ ما میگرف بُنگُم دا وُ گفت برو سی دِی امینو بگو یه آدمی مال برازگون دو سه روزی میره شیراز؛ بعد که وامیگرده پُی بوآش میره باغ و مُخِلِ میوینه؛ وُ بواش میگو ای بلند بلندا چی چییَن؟
بوآشم مییَندِش دِمِ یه مُخی وُ ایقه میزنش تا یادش بیا که ای بلند بلندا چی چییَن؛ و تا نگفت بوا اینا مُخِن بوآ ولش نکرد ... الوتن که یکی یَم وُ ننه ام بُیس بگو که نوه خوتم هُسی دیگری گپ میزنه وُ مانه بیره کرده که گپ زدن خومونم یادمون رفته فقط کسی نی دِمِ مُخ بییَندِش، والله بخدا....کانال تلگرام اتحادخبر

مرتبط:
» ماهواره [حدود 8 روز قبل]
» شوخي با مسئولين [حدود 8 روز قبل]
» مساوِقه [حدود 8 روز قبل]
» انگشت مياني [حدود 8 روز قبل]
» شوخی با مسئولین [حدود 1 ماه قبل]
» نظرسنجی گالوپ [2 ماه قبل]
» روز زن [6 ماه قبل]
» لبخند [3 ماه قبل]

نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

پربازدیدترین خبرها

پربحث ترین