کد خبر: 113207 ، سرويس: یادداشت
تاريخ انتشار: 13 خرداد 1398 - 18:20
از يوسفي تا موسوي؛ سهميه نمايندگان در اشتغال جوانان در عسلويه

اتحاد خبر- محبوبه محسنی فرد: ديروز خبري شگفت انگيز و تعجب آور در رسانه ها منتشر شد. اولين واكنش هركسي نسبت به اين خبر مكث است. دومين واكنش هم تامل و تفكر. "قريب به ١٠٠٠ نفر و دقيقا ٩٢٦ نفر طي ٦ ماه اخير در عسلويه شاغل شده اند. ٢٠٦ نفر عسلويه، ١٧٣ نفر كنگان، ١٠٣ نفر جم، ١٠٢ نفر دير، ٤٤ نفر لامرد و مهر و پارسيان، ٢٩٨ ساير نقاط استان...

محبوبه محسنی فرد: ديروز خبري شگفت انگيز و تعجب آور در رسانه ها منتشر شد. اولين واكنش هركسي نسبت به اين خبر مكث است. دومين واكنش هم تامل و تفكر. "قريب به ١٠٠٠ نفر و دقيقا ٩٢٦ نفر طي ٦ ماه اخير در عسلويه شاغل شده اند. ٢٠٦ نفر عسلويه، ١٧٣ نفر كنگان، ١٠٣ نفر جم، ١٠٢ نفر دير، ٤٤ نفر لامرد و مهر و پارسيان، ٢٩٨ ساير نقاط استان. اين مخلص گزارش اداره اشتغال منطقه ويژه به مديرعامل اين سازمان است و اين يادداشت تحليلي است بر اشتغال ١٠٠٠ نفر در ٦ ماه!

از تقدير شروع ميكنم. تشكر بابت شفافيت و ارائه گزارش عملكرد به مردم. گويا اين گزارش به همراه ليست افراد و شماره تماس آنها براي راستي آزمايي موجود است. اتفاق مثبت و مفيدي است و درصورت تداوم مي تواند بخشي از شكاف بي اعتمادي بين مردم و وزارت نفت را ترميم كند. البته يك نكته در اينجا مستتر است، اينكه چند نفر از ساير نقاط كشور در اين ٦ ماه جذب شده اند؟ شايد بيش از هزار نفر شايدم هم صفر نفر!

اينكه ٩٢٦ نفر در ٦ ماه نيرو جذب شده است، نشان مي دهد كشور در شرايط تحريم، وضعيت سخت اقتصادي، تورم، عدم توليد و تمام اصطلاحات منفي اقتصادي باز هم اشتغال زاست. البته كشور نه، استان بوشهر و عسلويه اين قابليت را دارد، خب اين هم اتفاق بسيار مثبتي است و اميدآفرين اما اين اشتغال در چه حوزه هايي است؟ ما افراد متخصص جذب كرده ايم يا نيروي يدي و كارگر و نگهبان و آبدارچي؟

٥٨٤ نفر از جمعيت كل جذب شده از ٤ شهرستان استان بوشهر بوده است و ٢٩٨ نفر از ٦ شهرستان استان بوشهر! تقريبا ٦٥ درصد كل جذب از ٣٢٠ هزار نفر جمعيت بوده و حدودا ٣٠ درصد جذب هم از ٧٠٠ هزار نفر جمعيت استان بوشهر. به لحاظ آماري كه عادلانه بنظر نمي رسد اما شايد با منطق هاي متفاوت، منصفانه باشد. اما مسئله بنده عدالت نيست. مسئله اساسي تلاش و كوشش است. تلاشي كه يك نماينده براي اشتغال مردم و جوانانش مي كند و سه نماينده ديگر فقط نگاه مي كنند. (البته غير از نگاه كردن، فرزندان خود را هم شاغل مي كنند).

جدي تر به خبر فوق نگاه كنيم. اين گزارش عملكرد به مردم است يا به خانم نماينده؟ اگر به كل مردم بومي است، چرا فقط آمار شهرستان هاي حوزه انتخابيه خانم نماينده به تفكيك بيان شده و بقيه را با عنوان ساير استان بوشهر بيان شده است؟ پچ پچ هايي در سراسر استان مطرح است كه خانم الماسي مديرعامل منطقه ويژه را منصوب كرده تا به مردم جنوب استان سرويس دهد! آيا اين واقعيت است يا پچ پچ؟! سيد پيروز مديرعامل منطقه ويژه انرژي پارس است يا عامل نماينده جنوب استان بوشهر؟

نميخواهم شكوايه بنويسم يا گلايه زاري كنم، چون از ماست كه برماست ولي ميخواهم چند كلامي با خانم الماسي بدون رودربايستي سخن بگويم. خانم الماسي من تا به حال شما را از نزديك نديده ام، تا به حال همصحبت هم نشده ايم و راستش را بخواهيد وقتي راي آورديد فكر ميكردم اين انتهاي راه شماست. اما امروز وقتي اين خبر را خواندم توانستم تفاوت شما را به عنوان يك زن با ساير نمايندگان به عنوان مرد ببينم.

خانم الماسي با تلاش و امتيازات ويژه شما براي ٤ شهرستان استان، قطعا من و نزديكانم متضرر مي شويم، قطعا تعويق در اشتغال ما ايجاد مي شود اما نوش جان شما و كساني كه به شما راي داده اند. حلال تان باشد. لياقتش را داريد. ما هم به نمايندگان خود متوسل مي شويم، امام زادگاني كه كور مي كنند ولي شفا نمي دهند./ص

لينک خبر:
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/113207