امروز: يکشنبه 03 شهريور 1398
    طراحی سایت خبری
تاريخ انتشار: 09 ارديبهشت 1398 - 12:10
طنز اختصاصی اتحاد خبر/جاروف

اتحادخبر-دی سامی:ساعت یازده صُب بی که دِی بُنگُم دا گفت بیو چاس سی بوآت بییَر؛ خرما وُ نونِ نَم زده وُ ماسِ کیسه اِنداخته ی تو دَسمالی بَست وُ مانه رُونِه کرد.بوآ او سال خُوش غله نکاشته بی؛ خُوش وُ عام ناصر میرفتن کمکِ میره ی خاله ام رفتم جیلُم میکردن.چاسِ بردُم چاهاوِ میره ی خالَم که طِرِفِلِ بنداروز بی، دَسمالِ چاسی یه واز کِردُم، خرما وُ ماسه...

سیل

* دی سامی:

ساعت یازده صُب بی که دِی بُنگُم دا گفت بیو چاس سی بوآت بییَر؛ خرما وُ نونِ نَم زده وُ ماسِ کیسه اِنداخته ی تو دَسمالی بَست وُ مانه رُونِه کرد.


 بوآ او سال خُوش غله نکاشته بی؛ خُوش وُ عام ناصر میرفتن کمکِ میره ی خاله ام رفتم جیلُم میکردن.


چاسِ بردُم چاهاوِ میره ی خالَم که طِرِفِلِ بنداروز بی، دَسمالِ چاسی یه واز کِردُم، خرما وُ ماسه هِنی تو دهنمون نناده بیدیم که بو بارون راساوی؛ صِدُی غُناهِشتی اومَه، راساویدیم سِی هِلِ صدا کردیم دیدیم اُو هُسی غَر میکنه وُ میا تو بَستی؛ تا خِوَر واویدیم اُو همه جُیِ وَرداشت؛ کاری کِردیم بافه یِلِ  گندمه هر چه که بِتِریم ناهادیم بلندی جا؛ اُو کم کم اومَه سِرِ زونیمون وُ سنگین واوی؛ مُو گُرُختُم بالُیِ کُنارِ گُتی که سِرِ چاهاو بی؛ بوآ وُ عام ناصر وُ دخترش ضُغو که اوسُو شیش هَف سالش بیشتر نبی رفتن سِرِ تُل وُ هِی بُنگِ مُو  میدادن نییِی دومِنا؛ خلاصه سه رب ساعتی سِقِلُون بالُیِ درخت بیدُم تا اُو فروکش کِرد؛ اوسُو بوآم گفت تا دِرِه اُوش سنگین نواویده بِرِیم خونه.


 سه تا دِرِه ناهامون بی، یکی اولیش دِرِه ی حاج مهدی بی که اُوش سنگین بی؛ دِسِ هِمِ گرفتیم رد واویم که قسمت تنگش دِسِ صُغو وُ دِسِ بوآش دَر اومَه وُ صُغوعه  اُو ورداشت؛ اومدم بگیرُمش که مینِش اومَه تو دِسُم وا مین  کِشُندُمِش صحرا.


دِرِه ی آردو  و بعدش دره ی  کفنکی یه وُ مکافاتی رد کردیم. غروب بی که تَر وُ تِلیس رسیدیم خونه.


 سُوا که رفتیم سِرِ چاهاو تا مُشتی بافه یله اُو بُرده مُشتی شَم که بلندی جا بیده تِرِن وُ کِمی سیاه واویدنه که بردنشون خرمن جا پهنشون کردن تا خُشکاوَن.


خلاصه بافه یِلِ که اُو برد هیچ، چاسِ مانَم اُو بُرد؛ به قول دِی خدا بیامرزی که وُ بوآم گفت: اِورِیمو، حِسِنَم رَه خِرِلَم رَه تَمرِلَم رَه...کانال تلگرام اتحادخبر


نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

پربازدیدترین خبرها

پربحث ترین