کد خبر: 110845 ، سرويس: یادداشت
تاريخ انتشار: 22 فروردين 1398 - 18:42
عراق و یک امتحان بزرگ در قبالِ ایران

مختار فیاض: من فکر می کنم ما ایرانیان، بسیار بیش از توش و توانِ خود و بیش از لیاقتِ دولت و ملتِ عراق، برای نجات این کشور از بلایا و مصیبت های گوناگون، وقت و اعتبار و هزینه صرف کرده ایم. اما به هر حال سیاست و مصلحتِ نظام ما اقتضاء می کرد که چنین شود و چنین نیز شد. ما مردم نیز نه تنها اعتراضی نکردیم بلکه همسو با دولت و نظام خود، به شکل های مختلف...

مختار فیاض:

من فکر می کنم ما ایرانیان، بسیار بیش از توش و توانِ خود و بیش از لیاقتِ دولت و ملتِ عراق، برای نجات این کشور از بلایا و مصیبت های گوناگون، وقت و اعتبار و هزینه صرف کرده ایم. اما به هر حال سیاست و مصلحتِ نظام ما اقتضاء می کرد که چنین شود و چنین نیز شد. ما مردم نیز نه تنها اعتراضی نکردیم بلکه همسو با دولت و نظام خود، به شکل های مختلف، -مستقیم و غیرمستقیم-مردم عراق را موردِ تفقد و حمایت قرار دادیم. هم کمکِ مالی کردیم و هم میلیونی، با ویزای گران قیمت، به زیارت رفتیم و به رونق اقتصادِ این کشور کمک کردیم و مهم تر از همه ی اینها جوانان رشیدمان را سالم و قبراق، برای نجات و دفاع از عراق، به جنگ فرستادیم و نهایتا  پیکر بی جانشان را تحویل گرفتیم. اینها فقط بخشِ عریانِ امور است که بالعینه همگان شاهد بوده و هستند. بگذریم از کمک های پنهانیِ فراوانی که بنا به مصلحت ها، هنوز علنی نشده اند.


این ها را گفتم تا به این نتیجه برسم که ما این روزها، شرایط بسیار سختی را تجربه می کنیم.دولت آمریکا به هر گونه لطایف الحیل، متوسل می شود تا نشانه های اقتدارِ ما را درهم کوبد و پس از فراهم کردنِ بستر، برای همیشه از دستِ ما خلاص شود. پس از تحریم در سالِ گذشته، اکنون نیز یکی از مقتدرترین نیروهای نظامی ایران را، گروهِ تروریستی نامیده است تا کم کم شرایط را برایِ نیل به اهدافِ شومِ خود، هموار سازد.


خِرَدو انصاف حکم می کند که اکنون ، فرصت مناسبی است تا "عراق"که سر تا پا،  مدیونِ ماست، ادایِ دین کند و با اخراج یا حداقل تهدیدِ به اخراجِ نیروهای نظامیِ آمریکا، هم صداقتِ خود را آشکار کند و گامی اساسی در راه اخوت و هم پیمانی با ایران بردارد و هم آمریکا را از این تصمیمِ جاهلانه منصرف نماید؛ که اگر چنین  کند و نهایتا چنین شود، هرآنچه هزینه کرده ایم، حساب شده و از سر کیاست و خردمندی بوده است و گرنه باید در استراتژیِ خود در عرصه ی دیپلماسی تجدیدِ نظرِ اساسی کنیم./ص

لينک خبر:
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/110845