کد خبر: 105989 ، سرويس: حرف‌های شما
تاريخ انتشار: 19 آذر 1397 - 10:20
کوچکترین مرکز تعویض پلاک خودرو برای دشتستان بزرگ!

اتحاد خبر-محسن صدیق: طبق قرار ساعت هفت و نیم صبح درب مرکز تعویض پلاک خودروی شهرحضور می یابم، ازدحام ارباب رجوع خارج از تصور است. تهیه کارت سوخت برای روزهای پیش رو شاید عاملی یا عللی باشد که مزید بر علت شده باشد. با دیدن جمعیت گفتم قید امروز را باید زد که چندان هم پربیراه نبود. با اصرار خریدار بجای اخذ وکالتنامه در کنارش میمانم که پس از ....

*محسن صدیق

طبق قرار ساعت هفت و نیم صبح درب مرکز تعویض پلاک خودروی شهرحضور می یابم ، ازدحام ارباب رجوع خارج از تصور است . تهیه کارت سوخت برای روزهای پیش رو شاید عاملی یا عللی باشد که مزید بر علت شده باشد.


با دیدن جمعیت گفتم قید امروز را باید زد که چندان هم پربیراه نبود . با  اصرار خریدار بجای اخذ وکالتنامه در کنارش میمانم که پس از نام نویسی و گرفتن نوبت برای فردا اول وقت از ایشان جدا میشوم.

راس ساعت هشت صبح روز دوم و قرار ملاقات مجدد با خریدار در محل مذکور ، هر لحضه بر تعداد مراجعین افزوده میگردد.
هر چه زمان بیشتری میگذرد ضمن تیز نمودن گوشم برای شنیدن نام خود شاهد چهره های در هم رفته و عصبی بیشتری هستم.
نهایتا خریدار را تنها میگذارم تا اینکه ساعت یازده با تماس ایشان که کار تمام است در محل حاضر میشوم .
ساعت از نیمه ظهر گذشته و همچنان هر چند دقیقه ای صدای اعتراض و غرولندی بلند میشود که با وساطت و کدخدامنشی اطرافیان دوباره سکوت برقرار میشود گر چه دوام چندانی ندارد.

بطوری که فاصله مجادله لفظی تا درگیری فیزیکی میان ارباب رجوع با ارباب رجوع دیگری و یا متصدی مربوطه هر لحظه کوتاه و کوتاهتر میشود. در این میان افرادی هم عطای انجام کار به لقایش بخشیده و محل را ترک مینمایند. در این گیر و واگیر مرکز تعویض پلاک خودرو در مرکز استان را تصور میکنم که با چندین باجه و تقسیم کار با چند پرسنل به بهترین شکل در کمترین زمان ممکن جوابگوی خیل عظیم متقاضیانی هستند که به نحو احسن به آنها ارائه خدمات می نمایند.

 علی ایحال روز دوم و نشان  عقربه های ساعت که از دو گذشته بود کار به اتمام میرسد. مقایسه و نحوه سرویس دهی این دو مرکز یکی در بوشهر و دیگری در برازجان با توجه به حجم وسیع جمعیت شهری و حوزه  دشتستان باعث ایجاد سوال میگردد که مرکز تعویض پلاک خودرو در برازجان دولتی است یا خصوصی است ؟  اگر اجرای سیاستهای ناجا در امر واگذاری بخشی از خدمات راهنمایی و رانندگی به بخش خصوصی جهت خدمات بهتر و سریعتر به ارباب رجوع میباشد چرا هیچ کس جوابگوی سیل مراجعه کنندگان در مرکز تعویض پلاک در برازجان نیست. آیا نظارتی جهت مرتفع نمودن مشکلات مردم بر این تنها مرکز موجود وجود دارد یا خیر؟
گر چه مدتی است که فاصله راهنمایی رانندگی تا این مرکز به مراتب نزدیکتر از قبل گردیده ، اما چرا دشتستان با این وسعت و این حجم جمعییت در این مرکز تنها یکنفر به عنوان متصدی و کاربر پشت سیستمی نشسته که در خوشبینانه ترین وضعییت اگر سیستم قطع نباشد محال است جوابگوی این همه مراجعه کنند باشد !! چرا چند پرسنل جهت ارائه خدمات بهتر با زمان کمتری به این مکان افزوده نمی گردد!! گناه مردم چیست در این میان ، آیا امکان این میرود که یکنفر جوابگوی این همه متقاضی باشد!! هر چند ایشان با احاطه کاری از سرعت عمل خوبی برخودار بود اما به هیچ عنوان کفایت نمی کند. کاش متولیان این حوزه متوجه قضیه میشدند که اینقدر گرفتاری روزمره امان بریده که پرداخت هزینه استخدام چند کارمند بر روی این فیش ها را با جان و دل خریدارند .

و سوال آخر اینکه براستی چرا اینجا "برازجان"  همه چیز رنگ و روی خاص خود را دارد؟

لينک خبر:
http://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/105989