امروز: دوشنبه 06 خرداد 1398
    طراحی سایت خبری
تاريخ انتشار: 24 شهريور 1397 - 10:59

اتحاد خبر-مهراب شاد: حضرت امیر (ع) در فرمایش گهربار خود در باب حق می‌فرماید: "حق در سخن چه آسان و در میدان عمل چه سخت می باشد." این کلام امیرالمومنین ناظر بر صداقت و صراحت سیاستمداران در مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و آسیب شناسی فرهنگی در باب اصلاح جامعه است.در شرایطی که اغلب خواص به ظاهر اعلم سیاسی از تزریق روح امیدواری...

بی عاری سیاسی یا سیاست بی عار

*مهراب شاد

 

 

حضرت امیر (ع) در فرمایش گهربار خود در باب حق می‌فرماید: "حق در سخن چه آسان و در میدان عمل چه سخت می باشد." این کلام امیرالمومنین ناظر بر صداقت و صراحت سیاستمداران در مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و آسیب شناسی فرهنگی در باب اصلاح جامعه است.

در شرایطی که اغلب خواص به ظاهر اعلم سیاسی از تزریق روح امیدواری و برگرداندن اعتماد عمومی به واسطه عملکرد شفاف و در سایه ارتباط نزدیکتر با بدنه جامعه سخن می رانند، در روزهای گذشته شاهد رای منفی اکثریت بهارستان نشینان به طرح شفافیت آراء نمایندگان بودیم. شاید این اتفاق برای گروهی از جامعه شوک بزرگی باشد که پس از مانورهای تبلیغاتی ایام اخیر نمایندگان و بادمجان دور قاب چینان آنها اکنون شاهد چرخش ناگهانی نمایندگان در رای به طرح شفافیت آرای نمایندگان باشند. اما این اتفاق چندان هم دور از ذهن نبوده و دنبال کنندگان فضای سیاسی کشور چندان هم از این اتفاق یکه نخورده اند. به هر روی احتمالا می بایست منتظر بریده شدن آخرین رشته های امید به سلسله بهارستان نشین از طرف جامعه باشیم و ناسنجیده پیداست که میزان مقبولیت نمایندگان مجلس پس از این اتفاق به چه سطحی تنزل پیدا کرده است.

تحلیل این اتفاق نیازمند ورود جامعه شناسان و تحلیلگران الگوهای رفتاری از یک سو و دلسوزان سیاسی و اجتماعی کشور از سوی دیگر است تا با واکاوی این کنش که بیش از سیاسی بودن جنبه اخلاقی دارد به برداشت صحیح از الگوهای مناسب شخصیتی و اجتماعی برای انتخاب های آینده این کشور دست یافته شود.

انتخاب عنوان مناسبی برای این رفتار بهارستان نشینان بسیار مشکل است اما قطعا اگر قرار بر صراحت کلام باشد شاید نتوان عنوانی مناسب تر از شارلاتانیزم سیاسی بر آن نهاد. رخدادی که معتقد هستم می بایست از دو زاویه به آن نگریست و آن را مورد مداقه قرار داد.

نخست اینکه علت همراهی و همصدایی اولیه سبزنشینان بهارستان با این طرح چه بود و چگونه با اجماع امضاء این طرح به صحن مجلس می رسد و دوم اینکه چه شرایط یا جنبه هایی سبب شد تا در زمان رای گیری از این طرح چنین فضاحت تاریخی برای کشوری رقم خورد که هم از لحاظ اخلاق اجتماعی و زمامداری کهن و هم از لحاظ آموزه های دینی و اعتقادی که همگی تاکید بر راستی و نکوهش ریاکاری و نیرنگ دارند با چنین وقاحت آشکاری چنگ بر حیثیت و آبروی تاریخ سیاسی این نظام می زنند.

این طرح شاید از لحاظ امور جاری و مسائل جاری جامعه چندان تاثیرگذار به نظر نرسد اما قطعا می تواند کدهای خوبی از چرایی مبتلا شدن به این شرایط را در اختیار جامعه قرار دهد. شارلاتانیزم سیاسی که خواسته یا ناخواسته به حیثیت اجتماعی کشور در جوامع بین المللی نیز خدشه وارد خواهد کرد و تمدن ایرانی اسلامی را به زیر علامت سوال های بسیاری خواهد برد و گزکی نیز به دست مخالفان ساختار سیاسی حاکم بر کشور خواهد داد تا شیارهای بین مردم و حاکمیت را هر چه عمیقتر و گسترده تر نماید.

پاسخ به دو پرسش مطرح شده از زوایای این رخداد سیاسی می‌تواند طیف گسترده ای از پاسخ ها را شامل شود. در باب چرایی همراهی اکثریت به ظاهر همراه این طرح میتوان گفت که متاسفانه قبح فریب و دغل در فضای سیاست ورزی ما از بین رفته و به نوعی بی عاری سیاسی رسیده ایم که به پشتوانه ضعف حافظه تاریخی مردم ایران و تخصص روزافزونی که در سفسطه کلام بدان دست یافته ایم، بدین آسانی بر موج اجتماعی ناشی از نفوذ رسانه ای و فضای مجازی که برخاسته از یک مطالبه عمومی می باشد سوار شده و از این رهگذر طرفه ای حیثیتی و ژستی مردمی برداشته و با ترفند ساده کی بود کی نبود! و ثابت کنید اینجا مرکز عالم نیست!! با وقاحت تمام از این مهلکه بگذرند.

عوام فریبی و دروغ های چشم در چشم در فضای سیاسی کشور دیر زمانی ست که به سوی نهادینه شدن گام برمی دارد و با توجه به عدم امکان پیگیری های موثر در قبال قال و قول سیاسیون، صحنه را برای هر چه گستاخ تر شدن و دهن کجی بیشتر به مردم فراهم می کند ، مسائلی که شاید سبب بروز پلشتی های سیاست بی عاری در سپهر سیاسی ما گردد.

و اما اینکه چگونه یک سیاستمدار حاضر می شود با این فضاحت تن به روگردانی از قول و امضای خود دهد مسئله ای است که باید پاسخ آن را در فضای دیگری جست که میتوان آنرا محیط و فضای کسب و کار سیاسی یا دکان بازار سیاسیون نام نهاد.

دیر زمانی است که بعضی سیاسیون علت عدم تایید صلاحیت خود را در مراجع نظارتی نظام همراهی یا عدم همراهی با یک طرح یا لایحه درون مجلس معرفی می کنند و اکنون نیز قطعا بسیاری از مخالفان طرح شفافیت آرا به این موصوع متمسک خواهند شد.

حول این مسئله میتوان شرایط مختلفی را متصور شد. نخست اینکه در دست نگه داشتن این کارت در جیب عقب نمایندگان برای بازی روزهایی ست که شاید دیر یا زود به هر فعال سیاسی رو کند و آن زمان افراد با بازی کردن این کارت علاوه بر همراهی احساسات توده در حوزه انتخابیه و موجه نشان دادن چهره خود از دلائل اصلی مد نظر مراجع نظارتی نیز طفره رفته و به نوعی با عوام فریبی وجه وکیل المله بودن خود را حفظ کنند. به نظر می رسد که شفاف شدن روند بررسی های مراجع نظارتی و شفافیت دلایل احراز یا عدم احراز و حتی رد صلاحیت کاندیداها در ایام انتخابات بتواند تا حدود زیادی مسیر این بهانه جویی ها و بازی های سیاسی را که راه مفری برای پوشاندن فسادها و مشکلات شخصی سیاسیون می باشد مسدود نماید.

فارغ از اینها می بایست به آقایان نماینده نیز تذکر داد که تحت فشار قرار گرفتن یا ترور شخصیت و جایگاه به واسطه تصویب یا رد یک قانون پیشنهادی در مجلس به هیچ عنوان موجه نبوده و روشن شدن آرا نمایندگان می تواند همراهی بیشتر آحاد جامعه با نمایندگان را نیز به همراه داشته باشد.

 مورد دیگری که می تواند علت عدم تمایل نمایندگان به طرح شفافیت آرا باشد را میتوان فرار از فشار افکار عمومی در مواردی بیان کرد، نماینده ای مثلا با ادعای تخصص و شعار در مورد بعضی مسائل به مجلس رفته باشد و آنگاه به طرح ها رای ممتنع داده که این می تواند فشار اجتماعی ناشی از عدم پیگیری این مسائل توسط نمایندگان را به وجود آورده و یا در غیاب رای گیری و عدم مشارکت در رای گیری از طرحی برای نمایندگان ایجاد مشکل در فضای عمومی جامعه نماید. موردی که به نظر می رسد از حقوق مسلم موکلان مجلس نشینان برای آگاهی از حوزه و کیفیت عملکرد نمایندگان دارد و می بایست با هموار شدن این راه به این خواست عمومی جامعه عمل پوشاند.
ترس از دست دادن حمایت طیف هایی از هواداران در حوزه های انتخابی دیگر مانعی است که از تمایل نمایندگان برای همراهی با طرح مذکور می کاهد. مسئله ای که به نوعی فریب افکار عمومی و ناشی از نگاه ابزارگونه به موکلان در بین نمایندگان است. برای حدف این شرایط نیز قطعا راهی جز تقویت تحزب در کشور وجود ندارد. وجود احزاب مختلف با مانیفست مشخص همراه با برنامه های مدون برای معضلات و مشکلات جامعه، علاوه بر امکان رصد فعالیت هر نماینده می تواند امکان مطالبه گری و پاسخگویی را در یک سیستم سیاسی قوت بخشد. از این رو دیگر شاهد ترس نمایندگان از طیف های مختلف حامیان نخواهیم بود و عملکرد حزب به صورت کلی ملاک قضاوت قرار می گیرد و شخص از درجه اهمیت کمتری برخوردار خواهد شد.

مورد آخر که می تواند از دلایل مخالفت نمایندگان با طرح شفافیت آرا باشد و دقیقا چشم اسفندیار مجلس های مختلف در طول تاریخ شکل گیری مجلس نمایندگان می باشد، محروم شدن از عنایات خاصه بخش هایی از حاکمیت به واسطه رای یا عدم همراهی با طرح یا لایحه ای خاص می باشد که شاید اگر مسیر این انحراف تاریخی در خانه ملت مسدود گردد از حلاوت و شیرینی نمایندگی مجلس کاسته و بار مسئولیت و تکلیفی!! را که دوستان مکلف به حضور در انتخابات ها می نماید کم نماید. این انحراف تاریخی در ساختار قانون گذاری و فساد و رانت آلوده شدن نمایندگان ناشی از عدم وجود قانون تداخل منافع برای سیاسیون اعم از قانون گذار و مجری قانون از یک سوی و عدم استقلال قوا به معنای تام کلمه و بر اساس قانون اساسی می باشد.

اگر استقلال قوا به صورت تام در حکومت داری ما رعایت شود از دخالت های بیجای بسیاری از نمایندگان که اکثرا ناشی از منافع شخصی و جناحی می باشد کاسته خواهد شد و تخصص گرایی و شایسته سالاری با کیفیت بهتری پیش خواهد رفت. عدم وجود قانون تداخل منافع نیز سبب می شود که گاها شاهد تبانی نمایندگان بر سر تصویب یا عدم تصویب بعضی قوانین به جهت منفعت شخصی باشیم.

علی ایحال به نظر می رسد که پیِ بی عاری سیاسی در قالب دهان کجی به خواست های عمومی جامعه بر تن اکثریت نمایندگان مجلس خوش آمده و فارغ از اندیشیدن به از بین رفتن اعتماد عمومی به عنوان بالاترین سرمایه حکومت ها به یکی از مهمترین ارکان دموکراسی همچنان بر گرده قدرت می تازند و این امر مختص به جناح خاصی در درون مجلس نبوده و اتفاقات پیش آمده در جریان رای گیری از طرح شفافیت آرا نمایندگان به خوبی نشان داد که هر دو طیف عمده و حتی مستقلین سیاسی مجلس تمایلی به شفافیت و گام برداشتن در راستای اعتماد افزایی و کاهش فاصله جامعه و حاکمیت ندارند و باید بدانند که جنگ های زرگری درون مجلس نمی تواند طعم تلخ این اتفاق را از کام مردم بزداید.

در پایان می توان فهمید که برونداد این رخدادها در مجلس شورای اسلامی که می بایست عصاره فضائل ملت باشند چه سیگنالی را به جامعه منتقل می کند و سبب تزریق چه سم مهلکی به بینش سیاسی و فرهنگ سیاسی در رده های پایینتر مدیریت های کشور و حتی زندگی عادی مردم می شود.

چنانچه حکایت شده است که فرخی یزدی پس از انتخاب توسط مردم یزد برای مجلس شورای ملی به سبب مخالفت با رضا شاه و قرار گرفتن در اقلیت مجلس، پس از حمله هواداران رضا شاه در مجلس به او و ضرب و شتم شدید وقتی که از وی پرسیدند حالت چگونه هست، پاسخ داد که حال من را بیخیال! به فکر حال مردم بیرون از مجلس باشید که وقتی مجلس چنین است وای به حال بیرون!

در روز رای به تغییر سلطنتومستوفی الممالک از مرحوم مصدق می‌ پرسد که آیا در مجلس حضور پیدا می کنی یا نه، که مرحوم مصدق پاسخ می دهد، سرباز و توپچی عمری جیره و مواجب می گیرد برای یک روز که از کیان کشور دفاع کند و نماینده نیز دو سال حقوق بیت المال را می گیرد تا یک روز که نیاز شد از قانون اساسی دفاع کند و اگر امروز چنین نکنم به کشور و میثاق ملی میهن خیانت کرده ام.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید بدانند که روزی می بایست پاسخگوی عملکرد خود در پیشگاه ملت و تاریخ باشند و تمامی اعمال آنان به قضاوت گذاشته خواهد شد و چه بهتر که با تقوای سیاسی سعی بر توشه راه قرار دادن ایام خدمت به مردم باشند و تنها به پله های مفرش شده پیش پای خود ننگرند که چه آسان عرش هایی که در تاریخ به چشم بر هم زدنی به فرش رسید و چه بسا به مغاک خاک در غلتید. نگذاریم که عملکرد غیر شفاف نمایندگان هموار کننده راه دغلکاران در جامعه باشد که گناه امت بر دوش عالمان و خواص امت است و در پیشگاه حق در روز واپسین می بایست پاسخگو بود مگر آنکه اعتقادی به این نیز وجود نداشته باشد.کانال تلگرام اتحادخبر


نظرات کاربران
1397/06/26 - 14:47
0
0
با سلام و تشکر از جناب مهراب شاد نویسنده خوب شهرمان


برادر باید عرض کنم سالهاست مصوبه ایی به سود ملت از این خانه برون نرفته حالا هم با این شرایط بیان دست خودشون رو کنن؟
1397/06/25 - 02:02
0
0
درود بر جناب آقای شاد
تفسیر حضرت عالی با توجه به اینکه چرایی های متعددی از چرخش نمایندگان ملت نسبت به تصویب قوانین به حق وجود دارد، انتقاد و تحلیل های بسیار خوبی را در بر داشت.
1397/06/24 - 19:43
0
0
درود بر جناب شاد عزیز
1397/06/24 - 16:18
0
1
بی عاری مدتهاست گریبان سیاست را گرفته
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

پربازدیدترین خبرها

پربحث ترین